Transport, julij 2022

Število potnikov v slovenskih pristaniščih znova običajno

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje za desetino več potniških vozil kot v istem mesecu prejšnjega leta. Po drugi strani se je zmanjšalo število motornih vozil, prvič registriranih v Sloveniji.

  • 15. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V javnem linijskem prevozu skoraj za polovico več potniških kilometrov

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 2,4 milijona potnikov oz. za 48 % več kot pred letom dni. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so imeli 1,1 milijona potnikov, kar je bilo za 48 % več kot v prejšnjem juliju. Pri tem so opravili 16,7 milijona potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 46 % več.

Število prvič registriranih osebnih avtomobilov upadlo

Izmed cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v juliju, jih je bilo prvič registriranih 9.800 oziroma za 12 % manj kot pred letom dni. Med temi je bilo približno 6.600 osebnih avtomobilov oz. za 15 % manj. Od tega je bilo okoli 3.700 novih, kar je bilo na letni ravni za 15 % manj.

Tovornih vozil na cestnih mejnih prehodih manj

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 8,3 milijona potniških vozil, kar je bilo za 10 % več kot julija lani. Tovornih vozil je bilo 1,5 milijona oz. za 6 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.

V železniškem prevozu število potniških kilometrov večje za več kot polovico

Vlaki so prepeljali 1,2 milijona potnikov oz. za 23 % več. Pri tem so opravili 77,8 milijona potniških kilometrov, kar je bilo v letni primerjavi za 55 % več.

Na letališču se je število potnikov skoraj podvojilo

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 124.500 potnikov. To je bilo skoraj dvakrat toliko kot julija lani. Pretovorjenih je bilo 987 ton blaga oz. za 2 % več kot v prejšnjem juliju.

Število potnikov v slovenskih pristaniščih znova običajno


V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 352 ladij, kar je bilo za 48 % več. Našteli so 21.100 potnikov; to je bilo precej več kot pred letom dni, ko jih je bilo le 95, saj so takrat še veljale omejitve. Število potnikov se je s tem vrnilo na raven pred epidemijo. V koprskem pristanišču je bilo pretovorjenih 1,7 milijona ton blaga, kar je bilo za 2 % manj kot v prejšnjem juliju.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Pristaniški potniški promet, Slovenija
Pristaniški potniški promet, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VII 2022I–VII 2022VII 2022
VII 2021 
I–VII 2022
I–VII 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)1.08412.432,6147,9177,7
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)16,8239145,6233,3
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)2.38021.042,5148,0186,4
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)8.254,836.251,7110,2155,8
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.538,79.254,594,2106,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila9.84469.46388,388,9
Prvič registrirani osebni avtomobili6.62247.91084,885,0
Prvič registrirani novi osebni avtomobili3.71429.06984,982,6
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.177,98.388,2122,5134,1
Potniški kilometri (mio.)77,8479,8154,6171,0
Pristaniški promet
Potniki21.15352.31922.266,334.879,3
Blago (1.000 t)1.737,912.973,798,0108,9
Ladje352723147,942,1
Letališki promet
Potniki (1.000)124,5507191,5376,7
Blago (1.000 t)17,3101,8114,2
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.