Eksperimentalna statistika: Delo in življenjski pogoji, julij 2022

Delež odsotnih z dela višji

Z začetkom poletnih dopustov se je delež odsotnih z dela zvišal za 16 odstotnih točk (na 22 %). Kljub večjemu številu potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji pa je upadel delež prebivalcev, ki so omejevali svoje druženje v živo (na 36 %).

  • 9. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Z dela odsotna več kot petina zaposlenih

Julija je bila, tudi zaradi dopustov, z dela odsotna nekaj več kot petina zaposlenih (22 %). V primerjavi z junijem se je sicer za 15 odstotnih točk znižal delež zaposlenih, ki so delali na lokaciji delodajalca vse dni v tednu, vendar predvsem zaradi odsotnosti. Manj kot odstotek zaposlenih (0,7 %) je delo opravljal od doma vse dni v tednu, 7 % pa jih je delalo delno na lokaciji in delno od doma.


Če upoštevamo le zaposlene, ki niso bili odsotni z dela, je delalo na lokaciji delodajalca vse dni v tednu le za odstotno točko zaposlenih manj kot mesec prej (julija 90 %). Za primerjavo, oktobra lani je bilo takih 89 % zaposlenih, januarja letos, ko je bil ta delež najnižji, pa 80 %.

Moški delali od doma v večji meri kot ženske

Julija se je hkrati z naraščanjem števila potrjenih primerov covida-19 ponovno nekoliko zvišal tudi delež zaposlenih, ki so delo opravljali od doma vsaj en dan v tednu (na 10 %).


Delež zaposlenih, ki so delali od doma vsaj en dan, je bil enako kot junija višji med moškimi (11 %) kot med ženskami (9 %).

Čedalje manj prebivalcev omejevalo druženje v živo

Rast števila potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji pa v nasprotju z delom od doma na druženje v živo ni vplivala. Kljub večjemu številu potrjenih primerov se je namreč delež oseb, ki so zaradi tega omejevale druženje v živo, zmanjšal. Takih oseb je bilo 36 %, kar je za 9 odstotnih točk manj kot v juniju.


METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje »Delo in življenjski pogoji« je nadomestilo raziskovanje »Delo in izobraževanje v času covida-19«, ki smo ga izvajali od decembra 2020 do septembra 2021. Novo raziskovanje ima drugačno metodologijo in opazovano populacijo, zato rezultati niso primerljivi.

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.