Opravljene delovne ure, 2. četrtletje 2022

Skupno število opravljenih delovnih ur višje

Število opravljenih delovnih ur se je v primerjavi z 2. četrtletjem prejšnjega leta povečalo. Delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je bil nižji.

  • 7. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Opravljenih delovnih ur več predvsem zaradi več zaposlenih

V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) delodajalca, so v 2. četrtletju 2022 opravile 317,5 milijona delovnih ur, kar je za 4,4 % več kot v istem četrtletju 2021. Delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižal in je bil 79,5-odstoten.

Na zvišanje skupnega števila opravljenih delovnih ur je vplivalo predvsem povečanje števila zaposlenih. 

Največ delovnih ur na mesec opravili zaposleni v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih 

Zaposlena oseba, ki je prejela plačo in/ali nadomestilo plače v breme delodajalca, je v posameznem mesecu opravila v povprečju eno delovno uro manj kot v 2. četrtletju prejšnjega leta; skupno jih je mesečno opravila 131. Na to je vplivalo tudi povečanje števila ur odsotnosti z dela (v breme delodajalca) zaradi bolniških odsotnosti in drugih zdravstvenih razlogov. 

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega se je v primerjavi z istim četrtletjem leto prej najizraziteje zvišalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4,7 %), kjer so opravili tudi največ delovnih ur na mesec (139). Po drugi strani se je najbolj znižalo v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 5,5 %).

Največji letni porast v gostinstvu

Skupno število opravljenih delovnih ur se je najizraziteje povečalo v gostinstvu, za 50,7 %. Več delovnih ur je bilo opravljenih predvsem zaradi prenehanja omejitev, povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur (isto obdobje prejšnjega leta = 100), Slovenija
202020212022
I–III101,995,4105,7
IV–VI87,5112,3104,4
VII–IX99,8106,9
X–XII98,8104,2
… ni podatka
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.