Indeks stroškov dela, 2. četrtletje 2022

Znižanje stroškov dela na letni ravni najvišje v zdravstvu in socialnem varstvu

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se na letni ravni najbolj zvišali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo. Na ravni vseh dejavnosti so bili prav tako višji.

  • 7. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Stroški dela še vedno naraščali

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v 2. četrtletju 2022 povprečno za 3,4 % višji kot v istem obdobju leto prej, pri čemer so bile plače za tovrstno delovno uro višje za 3,6 %, drugi stroški dela pa za 2,2 %.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se najizraziteje zvišali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 14,8 %), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 14,0 %). Po drugi strani so se najbolj znižali v zdravstvu in socialnem varstvu (za 11,9 %), sledilo je izobraževanje (za 7,6 %).

Z izjemo Grčije in Danske v EU-27 v prvem četrtletju 2022 prav tako rast stroškov dela

Po podatkih Eurostata so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 1. četrtletju 2022 v vseh državah članicah EU-27 višji kot v istem obdobju leto prej (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le v Grčiji (za 4,9 %) in na Danskem (za 0,6 %). Zvišanje je bilo najizrazitejše na Madžarskem (za 19,6 %), sledila je Latvija (12,7 %). Na ravni EU-27 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 4,0 %; v Sloveniji so bili višji za 0,6 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
202020212022
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III105,5111,4100,8
IV–VI108,8103,6103,4
VII–IX101,8106,0
X–XII103,6105,1
… ni podatka
Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po zaključku načrtovane revizije raziskovanja, predvidoma do konca leta 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.