Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, avgust 2022

Industrijski proizvodi pri proizvajalcih se še vedno dražijo

Avgusta so bile cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje na mesečni in letni ravni. Najbolj se je podražila oskrba z električno energijo.

  • 21. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene višje na mesečni …

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se v primerjavi z julijem zvišale za 1,5 %. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so bili dražji za 2,1 %, za prodajo na tujih trgih pa za 0,8 %. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih držav v evrskem območju dvignile za 0,9 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,7 %. 

Podražili so se energenti (za 10,0 %), proizvodi za široko porabo (za 1,1 %) in surovine (za 1,0 %), pocenili pa proizvodi za investicije (za 0,1 %). 

Najizraziteje so zrasle cene v oskrbi z električno energijo (za 12,5 %). Sledile so podražitve v proizvodnji tekstilij (za 2,6 %) ter proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 2,5 %). Najbolj so se znižale cene v tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 2,9 %). Sledile so pocenitve v proizvodnji oblačil (za 1,7 %) ter pridobivanju rudnin in kamnin (za 1,6 %). 

… in na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim avgustom so se cene dvignile za 21,0 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so zrasle za 25,3 %, za prodajo na tujih trgih pa za 16,7 %, in sicer na trgih držav evrskega območja za 19,3 % in na trgih držav zunaj evrskega območja za 11,7 %. 

Energenti so se podražili za 82,1 %, surovine za 23,1 %, proizvodi za široko porabo za 13,0 % in proizvodi za investicije za 10,9 %.

V enem letu so se najbolj zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 125,2 %). Sledili so proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (za 41,0 %), tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (za 30,6 %) ter proizvodnja kovin (za 28,5 %). Cene so se znižale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 6,0 %) ter proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VIII 2022
VII 2022 
VIII 2022
XII 2021 
VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj101,5117,7121,0119,3134,63
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine101,0118,6123,1124,2141,07
Energenti110,0180,6182,1161,4222,29
Proizvodi za investicije99,9108,9110,9111,5120,57
Proizvodi za široko porabo101,1110,3113,0109,1119,20
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,3114,5117,0112,5127,88
C Predelovalne dejavnosti100,8114,2117,4117,1130,25
D Oskrba z električno energijo112,5212,0225,2181,8257,80
E Oskrba z vodo100,0107,1107,1104,7125,06
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VIII 2022
VII 2022 
VIII 2022
XII 2021 
VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu102,1122,0125,3122,1141,75
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,8113,3116,7116,5127,63
  evrsko območje100,9114,9119,3118,3129,95
  zunajevrsko območje100,7110,4111,7112,8123,11
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.