Elektronske komunikacijske storitve, 2. četrtletje 2022

Uporabniki mobilnega omrežja klicali in se pogovarjali manj

Uporabniki so v 2. četrtletju 2022 opravili manj odhodnih klicev iz domačih mobilnih omrežij, bilo je tudi manj telefonskega prometa. Po drugi strani so poslali več SMS- in MMS-sporočil ter prenesli več podatkov prek mobilnega širokopasovnega dostopa.

  • 20. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Odhodnih telefonskih klicev iz mednarodnih omrežij več

Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih okoli 495 milijonov odhodnih telefonskih klicev. To je bilo za 1 % manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev prav tako manjše za 1 %. Nasprotno se je število mednarodnih odhodnih klicev povečalo za 13 %. Povprečni uporabnik je iz mobilnih omrežij na dan poklical 2-krat.

Promet iz mobilnih v fiksna omrežja upadel najbolj

Skupno je bilo izmerjenih okoli 21 milijonov ur odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij, kar je bilo za 7 % manj kot v istem četrtletju leto pred tem. Domači promet je bil prav tako manjši za 7 %, mednarodni pa za 2 %. V enem letu se je odhodni mobilni promet zmanjšal pri obeh vrstah uporabnikov in v vseh omrežjih, najbolj iz mobilnih v fiksna omrežja, in sicer za 12 %. Povprečni uporabnik mobilnih omrežij je telefoniral približno 5 minut na dan.

Rast pri poslanih MMS-sporočilih višja kot pri SMS-sporočilih

Poslanih je bilo okoli 577 milijonov SMS-sporočil, kar je bilo za 1 % več kot v 2. četrtletju 2021. Zasebni uporabniki so jih poslali za 3 % manj, poslovni uporabniki pa za 13 % več. Poslanih je bilo tudi skoraj 31 milijonov MMS-sporočil ali za 5 % več. Povprečni uporabnik je poslal 2 SMS-sporočili na dan.

Poslovni uporabniki prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesli za tretjino več podatkov

Prek mobilnega širokopasovnega dostopa je bilo prenesenih več kot 73 milijonov gigabajtov podatkov, za 30 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Poslovni uporabniki so uporabili za 33 % več prenosa podatkov. V tem podatku ni upoštevan prenos podatkov prek brezžične tehnologije Wi-Fi.

Več kot polovica uporabnikov do interneta prek optičnega dostopa

Ob koncu 2. četrtletja 2022 je bilo v Sloveniji za dostop do interneta v uporabi okoli 677.000 širokopasovnih priključkov ali za 2 % več kot v istem obdobju leto prej. Povečalo se je predvsem število priključkov z optičnim dostopom, za 11 %, in doseglo več kot polovični delež med vsemi širokopasovnimi priključki (51 %). Število priključkov prek kabelskega modema je na letni ravni upadlo za 2 %, število priključkov xDSL pa za 9 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Podatkovne storitve, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
IV–VI 2022I–VI 2022IV–VI 2022
IV–VI 2021
IV–VI 2022
I–III 2022
I–VI 2022
I–VI 2021
številoindeks
Fiksna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)1)3)4)70.033151.11680,586,481,2
  domači65.927142.55080,886,081,5
  mednarodni4.1068.56776,792,076,6
Priključki klasične telefonije2) 66.884-85,496,1-
VoIP-priključki2) 607.946-99,999,7-
Mobilna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)3)4)1.279.3222.660.40693,392,693,7
  domači1.242.6662.591.50693,292,193,7
  mednarodni36.65568.89998,5113,796,7
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.635.236-102,7100,8-
  naročniki mobilnega omrežja2)2.152.227-102,5100,8-
  predplačniki mobilnega omrežja2)483.009-103,3101,0-
Poslana SMS-sporočila (1.000)577.2971.154.325100,6100,0103,5
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)73.119144.114129,7103,0128,5
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)677.197-102,3100,4-
  priključki optičnega dostopa2)342.279-111,4102,2-
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Podatki v tisočih minutah so v komentarju preračunani v ure.
4) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Začasni podatki za 2. četrtletje 2022 bodo postali končni konec septembra 2023, ko bodo objavljeni začasni podatki za 2. četrtletje 2023. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.

Z objavo teh podatkov so podatki za 2. četrtletje 2021 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.