Indeksi cen življenjskih potrebščin, avgust 2022

Cene na letni ravni višje za 11 %, na mesečni nespremenjene

Letna inflacija v avgustu ostaja enaka julijski, tj. 11-odstotna. Zvišale so jo predvsem podražitve goriv in energije ter hrane. Mesečno inflacijo so za 0,5 odstotne točke znižali cenejši naftni derivati in tako najbolj prispevali k ničelni inflaciji.

  • 31. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen ostaja 11-odstotna

Letna rast cen je bila, enako kot julija,11-odstotna (v istem obdobju lani je bila 2,1-odstotna), povprečna letna rast cen pa je bila 8,2-odstotna.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 13,9 %, cene storitev pa za 5,5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,5 %, trajno blago za 10,2 % in poltrajno blago za 3,3 %.

K letni inflaciji so največ, 4,1 odstotne točke, prispevale višje cene goriv in energije (za 36,7 %): trda goriva so se podražila za 66,6 %, plin za 47,4 %, tekoča goriva za 40,9 %, toplotna energija za 40,6 %, elektrika za 33,3 % ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,7 %. Za 2,1 odstotne točke so inflacijo zvišale podražitve hrane (za 14,1 %) – najbolj kruh in izdelki iz žit (za 16,4 %), meso (za 14 %) ter mleko, sir in jajca (za 16,2 %).

Cene na mesečni ravni nespremenjene
 
Cene življenjskih potrebščin so bile v avgustu v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

Po 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišale podražitve hrane (za 0,6 %), trdih goriv (za 11,4 %), elektrike (za 2,6 %), stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 %), zdravstva (za 0,9 %), počitniških paketov (za 2,4 %) in nastanitvenih storitev (za 3 %) ter vse preostale mesečne podražitve.

Na drugi strani so inflacijo znižali cenejši naftni derivati (za 0,5 odstotne točke): tekoča goriva so se pocenila za 8,5 %, bencin za 8,6 % in dizelsko gorivo za 5,6 %. Znižanje cen oblačil in obutve (za 3,1 %) je inflacijo ublažilo za 0,2 odstotne točke, cenejše sveže sadje (za 4,4 %) pa še za 0,1 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 11,5-odstotna (v prejšnjem avgustu 2,1-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,1-odstotna (prejšnji mesec 0,9-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 14,3 %, cene storitev pa za 6,1 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 18,3 %, trajno blago za 8,9 % in poltrajno blago za 4,1 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU julija 8,9-odstotna (mesec prej 8,6 %) in v državah članicah EU 9,8-odstotna (mesec prej 9,6-odstotna). Najnižja je bila na Malti in v Franciji (v obeh 6,8-odstotna), najvišja v Estoniji (23,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 11,7 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VIII 2022
VIII 2021
VIII 2022
VII 2022 
VIII 2022 
XII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 2022
Ø 2015 
Skupaj111,0100,0109,3108,2119,44
01 Hrana in brezalkoholne pijače113,8100,6111,4109,7126,29
02 Alkoholne pijače in tobak106,5100,8105,7104,5118,12
03 Oblačila in obutev102,696,989,5102,993,71
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo125,3100,8120,0114,5143,97
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj111,6100,7109,3110,0117,68
06 Zdravstvo103,8100,9102,9103,6111,83
07 Prevoz116,598,0112,7115,6117,08
08 Komunikacije96,099,798,695,7100,53
09 Rekreacija in kultura105,2100,8113,7105,0114,32
10 Izobraževanje100,4100,0100,2100,4113,39
11 Restavracije in hoteli109,0100,9109,2108,3127,17
12 Raznovrstno blago in storitve104,1100,5106,2102,3114,72
  Blago113,999,7109,4110,1118,86
  Storitve105,5100,6109,1104,5120,76
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VIII 2022
VIII 2021
VIII 2022
VII 2022 
VIII 2022 
XII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 20221)
Ø 2015 
Skupaj11,5-0,18,88,7119,51
01 Hrana in brezalkoholne pijače13,80,811,59,6125,72
02 Alkoholne pijače in tobak6,50,85,64,5118,10
03 Oblačila in obutev2,7-3,1-11,43,191,70
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo28,21,122,715,7147,03
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,30,57,98,8114,20
06 Zdravstvo5,50,94,55,2114,41
07 Prevoz17,5-2,613,217,2119,55
08 Komunikacije-1,8-0,10,8-3,7101,89
09 Rekreacija in kultura4,10,25,73,9109,29
10 Izobraževanje0,40,00,10,4112,04
11 Restavracije in hoteli9,80,89,68,8128,86
12 Raznovrstno blago in storitve4,50,54,52,7114,78
  Blago14,3-0,49,710,6118,39
  Storitve6,10,56,94,8120,36
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.