Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, julij 2022

Izdanih več gradbenih dovoljenj za stanovanjske in nestanovanjske stavbe

V juliju je bilo izdanih 6 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot mesec prej; za stanovanjske stavbe 4 %, za nestanovanjske stavbe pa 8 % več. Površina stavb je bila večja za več kot polovico.

  • 19. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Načrtovana površina večja pri nestanovanjskih stavbah

Celotna površina v juliju načrtovanih stavb je merila nekaj manj kot 211.000 m2, kar je za 56 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juniju. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila manjša za skoraj četrtino (23 %). Zmanjšala se je predvsem zaradi načrtovane gradnje manjšega števila večstanovanjskih stavb in stavb za posebne družbene skupine, v katerih je bilo načrtovanih tudi manj stanovanj. Površina načrtovanih nestanovanjskih stavb se je po drugi strani povečala za več kot trikrat. Večja je bila predvsem zaradi načrtovane gradnje večjih industrijskih stavb ter stavb za zdravstveno oskrbo in izobraževanje.

Načrtovanih manj stanovanj

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v juliju, je bila predvidena gradnja 298 stanovanj, kar je za več kot četrtino manj stanovanj (26 % manj), kot jih je bilo načrtovanih mesec prej. Manj stanovanj je bilo načrtovanih v večstanovanjskih stavbah (90 stanovanj manj), sledile so nestanovanjske stavbe in stavbe za posebne družbene skupine (31 manj). Po drugi strani je bilo v enostanovanjskih stavbah načrtovanih več stanovanj (16 več).

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji 

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju, je bilo največ stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji: 82 ali 28 % vseh. Sledili sta podravska statistična regija z 72 stanovanji (24 % vseh) in gorenjska s 36 stanovanji (12 % vseh). V drugih regijah je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, tri stanovanja.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija, januar 2017–julij 20221)
Površina stavb, Slovenija, januar 2017–julij 2022<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2022 so začasni.
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2022
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2022
1) Preostale statistične regije: goriška, koroška, obalno-kraška, pomurska, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, julij 2022
Stavbe Načrtovana
stanovanja
številom2številom2
Skupaj510210.80229846.489
  stanovanjske stavbe24667.99529846.489
  nestanovanjske stavbe264142.80700
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 20. aprila 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.