Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, julij 2022

Rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih se upočasnjuje

V juliju so bile cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje na mesečni (za 0,6 %) in letni ravni (za 21,1 %), kar je manj kot v prejšnjem mesecu.

  • 19. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 6. 9. 2022 ob 13:46
  • |
  • končni podatki
Cene rasle počasneje na mesečni ravni …

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se na mesečni ravni v povprečju zvišale za 0,6 % (v juniju za 1,0 %). Cene za prodajo na domačem trgu so bile višje za 0,7 %, za prodajo na tujih trgih pa za 0,5 %. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih držav v evrskem območju zvišale za 0,4 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,8 %.

Energenti so se podražili za 3,2 %, proizvodi za investicije za 1,0 %, proizvodi za široko porabo za 0,6 % in surovine za 0,1 %.

Najizraziteje so se dvignile cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 8,2 %), sledile so podražitve v proizvodnji oblačil (za 4,1 %), zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 3,3 %) ter oskrbi z električno energijo (za 2,4 %). Najbolj so se znižale cene v proizvodnji kovin (za 3,0 %), sledile so pocenitve v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 1,1 %) ter proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (za 0,2 %).

… in tudi na letni

Industrijski proizvodi pri proizvajalcih so se v enem letu podražili za 21,1 % (v juniju je letna sprememba znašala 22,2 %). Cene za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 24,6 %, za prodajo na tujih trgih pa za 17,5 %, in sicer so bile cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju višje za 20,1 % ter na trgih držav zunaj evrskega območja za 12,5 %.

Cene energentov so bile višje za 73,8 %, surovin za 24,1 %, proizvodov za investicije za 12,6 % in proizvodov za široko porabo za 12,2 %.

Na letni ravni se je najbolj podražila oskrba z električno energijo (za 103,9 %), sledili so proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja (za 37,9 %), proizvodnja kovin (za 36,8 %) ter tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (za 34,7 %). Cene so se znižale le v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VII 2022
VI 2022 
VII 2022
XII 2021
VII 2022
VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj100,6116,0121,1119,0132,69
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,1117,5124,1124,4139,71
Energenti103,2164,2173,8158,2202,11
Proizvodi za investicije101,0109,0112,6111,5120,67
Proizvodi za široko porabo100,6109,2112,2108,6117,96
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,4114,1117,3111,9127,48
C Predelovalne dejavnosti100,5113,3118,2117,0129,22
D Oskrba z električno energijo102,4188,5203,9175,5229,25
E Oskrba z vodo103,3107,1107,5104,4125,06
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
VII 2022
VI 2022 
VII 2022
XII 2021
VII 2022
VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,7119,5124,6121,6138,90
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,5112,4117,5116,4126,58
  evrsko območje100,4113,9120,1118,2128,80
  zunajevrsko območje100,8109,7112,5112,9122,24
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.