Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, 2. četrtletje 2022

Cene storitev pri proizvajalcih na četrtletni in letni ravni višje

V primerjavi s 1. letošnjim četrtletjem so se zvišale za 3,2 %, v primerjavi z istim četrtletjem lani pa za 7,4 %.

  • 19. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Na četrtletni ravni najvišja rast cen v gostinstvu …

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 2. četrtletju 2022 za 3,2 % višje kot v četrtletju pred tem. Po posameznih dejavnostih so se cene najbolj zvišale v gostinstvu (za 7,3 %), sledila je dejavnost promet in skladiščenje (za 5,0 %). V poslovanju z nepremičninami so bile višje za 2,6 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 2,2 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,6 % ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 1,2 %.

… na letni ravni v dejavnosti promet in skladiščenje

V primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta so se cene storitev dvignile za 7,4 %, najbolj v dejavnosti promet in skladiščenje (za 12,3 %). Nekoliko manj so zrasle v gostinstvu (za 12,2 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 10,7 %). Podražile so se tudi storitve v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 5,5 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,0 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,6 %).

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
IV–VI 22
I–III 22
IV–VI 22
X–XII 21
IV–VI 22
IV–VI 21
I–VI 22
I–VI 21
IV–VI 22
Ø 15  
Skupaj103,2105,7107,4106,5119,28
H Promet in skladiščenje105,0108,9112,3109,6118,34
49 Kopenski promet; cevovodni transport107,1110,5112,8109,1115,66
50 Vodni promet107,2122,8151,5148,5388,53
51 Zračni promet103,8116,8126,0121,8115,62
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti102,3106,4109,6108,3116,29
53 Poštna in kurirska dejavnost102,3104,3108,4107,6137,25
I Gostinstvo107,3110,5112,2110,1130,23
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti110,3111,2108,1107,3140,87
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač105,8110,1114,7111,7124,42
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti101,6101,8102,6102,3104,26
58 Založništvo102,6105,1105,3103,5112,90
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi114,6106,7117,5116,1118,23
60 Radijska in televizijska dejavnost103,198,898,297,1100,16
61 Telekomunikacijske dejavnosti100,5100,5100,4100,0124,09
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,8102,1102,3102,3105,99
63 Druge informacijske dejavnosti100,0100,599,8100,291,00
L Poslovanje z nepremičninami102,6105,6110,7109,8115,77
68 Poslovanje z nepremičninami102,6105,6110,7109,8115,77
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,2102,7103,0103,6115,37
69 Pravne in računovodske dejavnosti100,6102,8102,7102,6118,90
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje101,5102,5104,6107,7115,82
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje101,5103,9104,3104,1120,25
73 Oglaševanje in raziskovanje trga100,4100,497,898,0102,08
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti100,9101,9103,2102,899,36
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti102,2106,2105,5106,5111,54
77 Dajanje v najem in zakup105,1113,6107,4110,7115,06
78 Zaposlovalne dejavnosti100,6101,1100,5101,3141,65
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti105,3114,4112,8114,9118,37
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost101,6105,3104,4104,8135,55
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice101,5106,7109,3108,2127,02
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti101,9103,9106,0104,1107,89
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.