Delovno aktivno prebivalstvo, junij 2022

Število delovno aktivnih oseb peti mesec zapored višje

V primerjavi z majem je bilo delovno aktivnih oseb približno 2.200 več. Najbolj se je število povečalo v gradbeništvu, najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti izobraževanje.

  • 17. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb znova večje

Število delovno aktivnih oseb se je peti mesec zapored povečalo, in sicer v juniju 2022 za 0,2 %, na nekaj več kot 922.300. To je nova rekordna vrednost delovno aktivnih oseb, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu.

Rast v večini dejavnosti

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb na mesečni ravni povečalo v šestnajstih in zmanjšalo v štirih dejavnostih. Najbolj je upadlo v izobraževanju (kar je junija precej običajno), in sicer na približno 77.500, a kljub temu je bilo število na letni ravni višje za 1,9 %.

Število delovno aktivnih oseb se je najbolj povečalo v gradbeništvu, in sicer na nekaj več kot 72.800. Rast je na mesečni ravni obsegala 1,1 %, na letni pa 7,6 %. To je že peto zaporedno zvišanje v tej dejavnosti. Nazadnje je bilo delovno aktivnih v gradbeništvu več novembra 2010 (bilo jih je za 3.000 več).

Število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu se je na mesečni ravni povečalo v obeh kohezijskih regijah (regiji delovnega mesta), v zahodni nekoliko bolj (za 1,1 %, na približno 36.200, kar je 49,6 % vseh delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti). V obeh kohezijskih regijah se je v gradbeništvu najbolj dvignilo število delovno aktivnih zidarjev in zidark.

V 2. četrtletju letos več delovno aktivnih kot v četrtletju prej

V primerjavi s 1. letošnjim četrtletjem se je v 2. četrtletju število delovno aktivnih povečalo za 0,8 %; število delovno aktivnih moških nekoliko izraziteje kot število žensk (prvih za 0,9 %, drugih za 0,8 %). Najbolj se je povečalo v dejavnosti gradbeništvo.

V 1. polletju 2022 je bilo v povprečju približno 916.400 delovno aktivnih, kar je za 2,8 % več kot v istem obdobju lani. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za 2,8 %, število žensk pa za 2,7 %.

Povečanje je bilo najizrazitejše v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Po drugi strani se je število delovno aktivnih najbolj zmanjšalo v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti.

V podatkovni bazi SiStat smo posodobili letno tabelo o delovno aktivnih osebah po mestnih naseljih. Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VI 2022 VI 2022 
V 2022
VI 2022
VI 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo922.3190,22,3
Zaposlene osebe824.6130,22,3
   pri pravnih osebah775.8720,22,5
   pri fizičnih osebah48.7410,8–0,1
Samozaposlene osebe97.7060,32,0
   samostojni podjetniki posamezniki71.3560,43,8
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.233–0,8–2
   kmetje20.1170,0–3,1
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.