Prosta in zasedena delovna mesta, 2. četrtletje 2022

Stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat najvišja v gostinstvu

V zadnjem letu sta števili prostih in zasedenih delovnih mest konstantno naraščali. Primerjava letošnjega 2. četrtletja z lanskim kaže, da se je število prostih delovnih mest povečalo za 5.100, zasedenih delovnih mest za 19.300, stopnja prostih delovnih mest pa je bila višja za 0,5 odstotne točke.

  • 11. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Prostih delovnih mest znova več 

V 2. četrtletju 2022 je bilo skupaj razpisanih skoraj 25.900 prostih delovnih mest, kar je za 6 % več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Število prostih delovnih mest je tako doseglo najvišjo raven od leta 2008, odkar se izvaja to raziskovanje. 

Ponudba prostih delovnih mest je bila v primerjavi s četrtletjem prej manjša le v šestih dejavnostih. Najizraziteje je upadla v predelovalnih dejavnostih (za 300 manj) in gradbeništvu (za 210 manj), na kar so morda vplivale nestabilne razmere na področju cen osnovnega materiala in pogonskih goriv, ali pa se je začel umirjati trend intenzivnega iskanja novih sodelavcev, ki je bil opazen v prejšnjih treh četrtletjih. 

Letna primerjava podatkov, torej 2. četrtletja 2022 z istim četrtletjem v 2021, pa na ravni Slovenije izkazuje za četrtino večje povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni skoraj 5.100 prostih delovnih mest več. Medletna rast je bila s 1.100 prostimi delovnimi mesti več najopaznejša v gostinstvu. Povpraševanje je bilo tokrat večje kot pred enim letom v vseh področjih dejavnosti razen v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in poslovanju z nepremičninami.

Število zasedenih delovnih mest stalno raste

Letna primerjava podatkov izkazuje, da je bilo število zasedenih delovnih mest za 19.300 višje. Omenjeno število konstantno raste od 2. četrtletja 2014, izjema je bilo 2. četrtletje 2020, ko je izbruhnila epidemija covida-19.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo na ravni Slovenije skoraj 2.300 zasedenih delovnih mest več. V tem obdobju so intenzivneje zaposlovali delodajalci z 10 in več zaposlenimi osebami, saj se je pri njih število zasedenih delovnih mest povečalo za 2.500. Po drugi strani se je pri manjših delodajalcih, z 1 do 9 zaposlenimi osebami, število zasedenih delovnih mest nekoliko zmanjšalo.

Stopnja prostih delovnih mest najvišja v gostinstvu …

Podrobnejši pregled po področjih dejavnosti pokaže, da je bila stopnja prostih delovnih mest tokrat najvišja v gostinstvu, 8,3-odstotna, kar je za 1,5 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. K temu je pripomoglo predvsem večje povpraševanje po novi delovni sili v gostinstvu, saj je bilo razpisanih za skoraj 560 (oz. 25 %) prostih delovnih mest več kot v prejšnjem četrtletju. Po drugi strani pa se število zasedenih delovnih mest v tej dejavnosti ni povečalo skladno z obsegom povpraševanja, bilo jih je približno 100 več. V zadnjem letu je bilo v gostinstvu zasedenih delovnih mest okoli 30.000. Največ jih je bilo tik pred začetkom epidemije covida-19 v 1. četrtletju 2020, in sicer 31.700.

… in na ravni Slovenije ostaja nad mejo treh odstotkov

V letošnjem 1. četrtletju je stopnja prostih delovnih mest na ravni Slovenije prvič dosegla 3-odstotno raven. V opazovanem četrtletju se je še zvišala, znašala je 3,1 %. V primerjavi z istim obdobjem leto prej pa je bila ta stopnja višja za 0,5 odstotne točke. 

Pod enim odstotkom se je gibala vse do 4. četrtletja 2013 (razen v začetnem obdobju leta 2008). Od leta 2014 je počasi naraščala in je v opazovanem četrtletju dosegla najvišjo raven. Pri poslovnih subjektih z 10 ali več zaposlenimi je bila ta stopnja prav tako najvišja do zdaj (2,7 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.