Transport, junij 2022

Potnikov v kopenskem, letališkem in pomorskem prometu več

Avtobusi in vlaki so prepeljali več potnikov kot junija lani. Povečal se je tudi pretovor blaga na letališču in v pristaniščih. Cestne mejne prehode je prečkalo več vozil.

  • 16. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Precej več potnikov na avtobusih

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 2,8 milijona potnikov, kar je bilo za 37 % več kot pred letom dni. 

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 2 milijona potnikov, kar je bilo za 44 % več kot v prejšnjem juniju. Pri tem so opravili približno 38,1 milijona potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 76 % več.

Število prvič registriranih cestnih motornih vozil upadlo

Izmed cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v juniju, jih je bilo prvič registriranih približno 11.400, kar je bilo za 5 % manj kot pred letom dni. Med temi je bilo približno 7.400 osebnih avtomobilov oz. za 12 % manj. Od tega je bilo okoli 4.300 novih, kar je bilo na letni ravni za 16 % manj.

Prometa vozil na cestnih mejnih prehodih za tretjino več

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 6,5 milijona potniških vozil, kar je bilo za 34 % več kot junija lani. Tovornih vozil je bilo 1,4 milijona oz. približno enako kot leto prej. 

Na vlakih prav tako za tretjino več potnikov 

Vlaki so prepeljali 1,3 milijona potnikov oz. za 34 % več. Pri tem so opravili 94,4 milijona potniških kilometrov, kar je bilo dvakrat toliko kot v prejšnjem juniju.

V letališkem prometu mnogo več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo skoraj 102.200 potnikov. To je bilo skoraj štirikrat toliko kot junija lani. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji; pretovorjenih je bilo namreč skoraj 1.100 ton blaga oz. v isti časovni primerjavi za 15 % več. 
 
Promet ladij v slovenskih pristaniščih za skoraj polovico večji

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 371 ladij, kar je bilo za 48 % več. Našteli so skoraj 16.200 potnikov; to je bilo precej več kot pred letom dni. V koprskem pristanišču je bilo pretovorjenih okoli 1,7 milijona ton blaga oz. 18 % več kot v prejšnjem juniju.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Potniki v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Potniki v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Potniški kilometri v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Potniški kilometri v cestnem javnem linijskem prevozu, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
VI 2022I–VI 2022VI 2022
VI 2021 
I–VI 2022
I–VI 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)1.953,611.348,6144,0181,2
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)38,1222,3175,5244,4
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)2.842,418.662,5136,5192,8
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)6.489,627.996,9134,0177,4
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.438,77.715,8100,9108,8
Prvič registrirana cestna motorna vozila11.35559.61994,889,0
Prvič registrirani osebni avtomobili7.43041.28887,685,1
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.29525.35583,882,3
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.309,27.210,2134,1136,3
Potniški kilometri (mio.)94,4402209,2174,6
Pristaniški promet
Potniki16.22031.166270.333,356.665,5
Blago (1.000 t)1.749,411.235,8117,7110,8
Ladje371371147,825,1
Letališki promet
Potniki (1.000)102,2382,4368,3550,1
Blago (1.000 t)1,16,3114,5116,5
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Končni bodo postali z letno objavo.


Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.