Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, junij 2022

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje tako v juniju kot v 2. četrtletju

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se v juniju 2022 na letni ravni dvignile v povprečju za 21,1 %. Vrednost kmetijskih pridelkov je bila na letni ravni višja za 27,5 %, na mesečni pa nižja za 1,1 %.

  • 12. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Tudi v juniju povprečna cena žita pri pridelovalcu na letni ravni precej višja

Cene rastlinskih pridelkov so zrasle v povprečju za 7,5 %. Na zvišanje so vplivale predvsem višje cene žit (za 64,7 %), industrijskih rastlin (za 51,6 %), sadik in cvetja (za 35,0 %) ter vina (za 21,1 %). Povprečna cena krompirja je bila za 11,1 % višja kot leto prej. Nižje kot pred enim letom pa so bile povprečne cene nekaterih vrst sadja (češnje, breskve, namizne hruške).

Cene živali in živalskih proizvodov so se zvišale za 29,5 %. Cene živalskih proizvodov so zrasle za 33,5 %. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se je na letni ravni zvišala za 39,6 %, na 0,44 EUR za liter. Povprečna cena jajc se je dvignila za 32,6 %.

Cene živali za zakol so bile višje za 24,9 %. Zvišanje je bilo najbolj opazno pri cenah goveda (za 32,8 %), višje so bile tudi cene prašičev in perutnine.

V 2. četrtletju cene žit in krompirja precej višje kot pred enim letom

Cene kmetijskih pridelkov so bile v 2. četrtletju za 25,0 % višje kot v istem četrtletju lani.
Cene rastlinskih pridelkov so se zvišale za 18,7 %. Na zvišanje so najbolj vplivale cene žit in krompirja.
Cene živali in živalskih proizvodov so zrasle za 28,1 %. Izmed živali za zakol so se najbolj dvignile cene goveda, in sicer za 35,4 %. Cena mleka je bila pri pridelovalcu v povprečju višja za 33,5 %. 

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov na letni ravni tudi višja

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila na letni ravni višja za 66,9 %. Najbolj je zrasla vrednost odkupljenih žit; večja je bila odkupljena količina pridelkov, v povprečju višje pa so bile tudi cene žit.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila na letni ravni višja za 28,0 %. Vrednost odkupljenega mleka se je zvišala za 35,3 %, odkupljenih jajc pa za 43,9 %. Prav tako višje kot pred letom dni so bile vrednosti odkupljene živine (za 33,9 %) in perutnine (za 16,4 %).

Na drugi strani se je vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo znižala za 10,7 %, pri tem je vrednost odkupljenega sadja upadla za 31,4 %, medtem ko je bila vrednost odkupljenih alkoholnih pijač višja za 17,8 %.


Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
VI 2022
Ø 2015
VI 2022
VI 2021
KMETIJSTVO SKUPAJ141,87121,1
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic136,59127,6
RASTLINSKI PRIDELKI161,42107,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic156,41118,0
Žita 199,20164,7
Industrijske rastline143,31151,6
Zelenjadnice, sadike in cvetje155,59103,4
  zelenjadnice155,05102,8
  sadike in cvetje177,30135,0
Krompir (vključno seme)188,79111,1
Sadjarstvo179,91101,7
Vino113,82121,1
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI133,66129,5
Živali za zakol122,27124,9
Živalski proizvodi144,80133,5
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
IV–VI 2022
Ø 2015
IV–VI 2022
IV–VI 2021
KMETIJSTVO SKUPAJ139,57125,0
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic134,85129,3
RASTLINSKI PRIDELKI160,57118,7
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic162,22139,5
Žita 190,62163,8
Industrijske rastlinezz
Zelenjadnice, sadike in cvetje152,68108,9
  zelenjadnice152,13105,9
  sadike in cvetje154,86122,6
Krompir (vključno seme)245,14161,3
Sadjarstvo171,25115,8
Vino115,60118,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI131,93128,1
Živali za zakol122,52126,1
Živalski proizvodi141,13129,8
z statistično zaupno
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VI 2022VI 2022
V 2022 
VI 2022
VI 2021
mio. EURindeks
SKUPAJ63,398,9127,5
Poljedelstvo8,0157,4166,9
Sadjarstvo in vinogradništvo4,287,689,3
Živinoreja50,896,1128,0
Drugi rastlinski pridelki0,322,366,3
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.