Indeksi industrijske proizvodnje, junij 2022

Vrednost industrijske proizvodnje v prvem polletju 2022 višja kot pred letom dni

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju nekoliko nižja kot v mesecu pred tem, medtem ko sta bila prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog na mesečni ravni višja. 

  • 10. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Industrijska proizvodnja na mesečni ravni nižja, na letni pa višja 

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju za 0,2 % nižja kot mesec prej (v rudarstvu za 6,8 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 0,7 % ter v predelovalnih dejavnostih za 0,6 %).

Na letni ravni je vrednost industrijske proizvodnje zrasla za 0,8 %. V predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 3,4 %, medtem ko se je v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro znižala za 28,7 % ter v rudarstvu za 14,0 %.

V prvih šestih mesecih letos je bila vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z istim obdobjem lani višja za 2,9 %. Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih (za 4,7 %) in rudarstvu (za 15,6 %), nižja pa je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 17,8 %).

Prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog na mesečni in letni ravni višja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni višji za 0,2 %. V predelovalnih dejavnostih se je zvišal za 0,2 %, v rudarstvu pa znižal za 3,6 %. Na domačem trgu je bil prihodek višji za 0,4 %, medtem ko je bil na tujem trgu nižji za 0,2 %.

Na letni ravni se je navedeni prihodek dvignil za 18,6 %. Večji je bil v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu. 

V primerjavi s prvim polletjem 2021 se je prihodek od prodaje v industriji v prvih šestih mesecih letos zvišal za 18,3 %.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila na mesečni ravni višja za 2,8 %, na letni pa za 26,6 %. V prvem polletju 2022 je bila vrednost zalog za 21,8 % višja kot v istem obdobju leta 2021.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VI 2022
V 2022 
VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,8100,8102,9131,0
B Rudarstvo93,286,0115,689,7
C Predelovalne dejavnosti99,4103,4104,7139,2
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro99,371,382,258,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,998,8101,5117,6
  AE Energenti100,671,084,158,8
  AI Surovine99,6104,5105,6133,7
B Proizvodi za investicije100,694,997,1152,0
C Proizvodi za široko porabo98,9110,7110,7139,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,4105,5103,9165,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,0110,5112,0130,0
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi97,4125,3118,7164,0
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,798,398,1132,5
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi97,199,9103,4140,3
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,6101,2105,7126,0
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VI 2022
V 2022 
VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,2118,6118,3158,4
B Rudarstvo96,4137,3123,5135,4
C Predelovalne dejavnosti100,2118,4118,2158,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,4130,6129,8172,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,7130,9129,8173,6
B Proizvodi za investicije102,3104,1103,1158,5
C Proizvodi za široko porabo99,6112,8114,2138,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,6111,1105,5155,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,3114,0116,9135,8
z statistično zaupno
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
VI 2022
V 2022 
VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,8126,6121,8173,1
B Rudarstvo92,864,498,674,4
C Predelovalne dejavnosti102,9127,0121,9173,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,8133,0131,3170,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,3134,7131,4173,3
B Proizvodi za investicije103,7121,5116,4178,6
C Proizvodi za široko porabo102,1120,6113,8168,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,1139,1133,6166,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,0118,7111,4169,7
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2022 so začasni. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.