Zavarovalne premije in odškodnine po poslovnih subjektih, 2021

Zavarovalnice obračunale za skoraj 2,5 milijarde EUR premij in izplačale za več kot 1,5 milijarde EUR odškodnin

Na slovenskem zavarovalnem trgu lani ni bilo večjih sprememb. Struktura trga je bila podobna tisti v prejšnjih letih. Večji delež premij in odškodnin je bil ustvarjen v poslovanju s fizičnimi osebami, največ premij je bilo plačanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

  • 26. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Struktura zavarovalnega trga brez večjih sprememb

Zavarovalnice so v letu 2021 obračunale skupno za 2.451,2 milijona EUR bruto premij (za 2,5 % več kot v 2020). Večji delež, 1.935,8 milijona EUR (79 %), je bil obračunan fizičnim osebam, manjši pa pravnim osebam (515,4 milijona EUR oz. 21 %). Obračunale so tudi za 1.549,4 milijona EUR odškodnin (za 1,4 % več kot leto prej), od tega 1.333 milijonov EUR (86 %) fizičnim osebam in 216,4 milijona EUR (14 %) pravnim osebam.

K skupnemu znesku obračunanih premij je prispevalo največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (26,3 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (23,8 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,0 %).


V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež obsegalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (34,8 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (28,0 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (12,9 %).


Fizične osebe porabile največ denarja za prostovoljno zdravstveno in življenjsko zavarovanje

Pri fizičnih osebah je bilo največ premij obračunanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (626,0 milijona EUR) in življenjsko zavarovanje (576,4 milijona EUR), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (261,0 milijona EUR) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (193,1 milijona EUR). Najvišji znesek odškodnin je bil obračunan pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (535,9 milijona EUR), sledili sta življenjsko zavarovanje (429,6 milijona EUR) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (154,3 milijona EUR).

Pravne osebe plačale največ za zavarovanje motornih vozil
 
Pri pravnih osebah je bil znesek obračunanih premij za zavarovanje kopenskih motornih vozil (81,1 milijona EUR) sicer nižji od zneska za drugo škodno zavarovanje (104,4 milijona EUR), a skupaj z zneskom za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (65,0 milijona EUR) so pravne osebe namenile največ za zavarovanje motornih vozil. Zato so bili tudi zneski obračunanih odškodnin za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (52,4 milijona EUR) in za zavarovanje kopenskih motornih vozil (45,0 milijona EUR) med najvišjimi; na tretjem mestu so bili zneski obračunanih odškodnin za drugo škodno zavarovanje (29,4 milijona EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Obračunane bruto zavarovalne premije in odškodnine po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija
20142015201620172018201920202021
mio. EUR
Premije – skupaj1.916,61.947,81.977,82.072,02.179,12.334,82.390,02.451,2
Fizične osebe1.551,91.576,61.574,01.637,21.727,41.856,71.921,41.935,8
  neživljenjska zavarovanja1.042,51.046,61.057,31.114,21.182,31.288,41.354,91.359,4
  življenjska zavarovanja509,4530,0516,7523,0545,1568,3566,5576,4
Pravne osebe364,7371,2403,8434,8451,6478,1468,6515,4
  neživljenjska zavarovanja360,0366,1397,4408,1424,8450,4440,1508,6
  življenjska zavarovanja4,75,16,426,726,927,728,56,7
Odškodnine – skupaj1.318,61.329,41.328,41.443,51.505,11.552,71.527,51.549,4
Fizične osebe1.098,01.119,71.125,21.205,11.259,71.312,61.304,41.333,0
  neživljenjska zavarovanja734,7739,8754,6814,1851,8885,2865,8903,4
  življenjska zavarovanja363,3379,9370,5391,0407,9427,4438,7429,6
Pravne osebe220,6209,7203,2238,4245,4240,1223,1216,4
  neživljenjska zavarovanja215,7206,2196,7218,4230,5223,2207,7212,6
  življenjska zavarovanja4,93,56,520,014,917,015,43,8
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.