Indeksi cen inputov v kmetijstvu, junij 2022

Cene inputov v kmetijstvu nekoliko višje na mesečni ravni in izrazito na letni

Cene inputov v kmetijstvu so bile junija za 0,1 % višje kot maja, v 2. četrtletju 2022 pa za 8,9 % višje kot v četrtletju pred tem. Na mesečni ravni so se najizraziteje dvignile cene v skupini vzdrževanje zgradb. 

  • 12. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene na mesečni ravni nekoliko višje

Cene inputov v kmetijstvu so se na mesečni ravni zvišale povprečno za 0,1 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu zvišale za 0,3 %.

Najizraziteje so se dvignile cene v skupini vzdrževanje zgradb (za 1,5 %), sledili so energija in maziva (za 0,9 %) ter drugi proizvodi in storitve (za 0,8 %).

Oprema se je podražila za 0,4 % (višje cene transportne opreme), medtem ko so se cene zgradb tokrat rahlo znižale (za 0,1 %).

Na letni ravni izrazito višje …

Cene inputov v kmetijstvu so bile za 30,5 % višje kot v prejšnjem juniju, pri čemer so se cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu zvišale za 38,8 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 13,6 %.

Na letni ravni so se najbolj podražila gnojila (več kot dvainpolkrat višje cene kot pred letom dni), sledili sta skupini energija in maziva (za 35,2 %) ter krmila (za 33,1 %).

… rast tudi na četrtletni ravni 

Cene inputov v kmetijstvu so bile v 2. četrtletju letos povprečno za 8,9 % višje kot v četrtletju prej in za 30,2 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

Tudi na četrtletni ravni so se najbolj dvignile cene gnojil (za 20,8 %), sledile so cene energije in maziv (za 13,8 %) ter cene krmil (za 12,3 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
VI 2022
Ø 2015 
VI 2022
V 2022
VI 2022
VI 2021 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)150,41100,0138,8
Semena in sadike102,67100,0103,5
Energija; maziva143,98100,9135,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal258,6198,7274,4
Sredstva za varstvo rastlin125,53100,0111,2
Veterinarske storitve116,23100,0103,6
Krmila151,95100,0133,1
Vzdrževanje opreme114,79100,3107,7
Vzdrževanje zgradb140,28101,5119,9
Drugi proizvodi in storitve127,44100,8110,4
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)133,55100,3113,6
Oprema128,72100,4111,4
Zgradbe147,0899,9119,4
Skupaj (input 1 + input 2)145,21100,1130,5
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
IV–VI 2022
    Ø 2015    
IV–VI 2022
I–III 2022
IV–VI 2022
IV–VI 2021
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)148,84111,0138,1
Semena in sadike102,67100,0103,5
Energija; maziva138,92113,8133,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal256,11120,8271,6
Sredstva za varstvo rastlin125,53107,2111,2
Veterinarske storitve116,23100,6103,6
Krmila152,09112,3133,7
Vzdrževanje opreme114,31102,7107,7
Vzdrževanje zgradb137,78108,2118,2
Drugi proizvodi in storitve126,11101,8109,4
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)132,89103,9113,7
Oprema127,84102,1110,6
Zgradbe147,03108,5122,1
Skupaj (input 1 + input 2)143,92108,9130,2
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najpozneje konec februarja prihodnje leto).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.