Eksperimentalna statistika: Delo in življenjski pogoji, oktober 2021–junij 2022

Delo od doma po januarju začelo upadati

Med oktobrom 2021 in januarjem 2022 je delež zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu, naraščal. Po januarju je bilo takih zaposlenih vse manj – v juniju le še odstotek, kar je enako kot oktobra lani.

  • 9. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Največ zaposlenih delalo od doma januarja

Eden izmed ukrepov za omejevanje širjenja covida-19 je tudi delo od doma. Od oktobra lani do januarja letos, ko je bilo število okuženih s covidom-19 v Sloveniji v porastu, je naraščal tudi delež zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu – v januarju je bil ta delež 7-odstoten. Po januarju, ko je število potrjenih primerov covida-19 začelo upadati, pa se je začel zmanjševati tudi obseg dela od doma. V juniju je delal od doma vse dni v tednu le še odstotek zaposlenih, kar je bil enak delež kot v oktobru 2021, ko smo ta podatek začeli spremljati.


Ženske delale od doma v večji meri kot moški

Tudi delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je spreminjal v povezavi s številom potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji. Od oktobra 2021 do januarja 2022 – ko je bil tudi delež teh zaposlenih najvišji – se je povečal za 10 odstotnih točk (na 20 %), z upadanjem števila potrjenih primerov covida-19 od februarja naprej pa se je začel zmanjševati. Junija je bilo takih zaposlenih 9 %, kar je za odstotno točko manj kot v oktobru 2021, ko smo ta podatek začeli zbirati.


Skoraj v celotnem opazovanem obdobju je bil delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, višji med ženskami kot med moškimi; razmerje se je obrnilo le v juniju. Največja razlika med moškimi in ženskami je bila novembra 2021, ko je delalo od doma najmanj en dan v tednu 14 % zaposlenih moških in 22 % zaposlenih žensk. V decembru 2021 sta bila deleža najbolj podobna – 18 % pri moških in 19 % pri ženskah. V juniju je na tak način delalo 10 % zaposlenih moških in 8 % zaposlenih žensk.

Prebivalci najbolj omejili druženje v živo med novembrom lani in januarjem

Vpliv covida-19 in ukrepov, povezanih z njim, je bil opazen tudi pri druženju v živo. V novembru 2021 in januarju 2022, ko je število potrjenih primerov covida-19 naraščalo, se je 70 % prebivalcev v živo družilo manj kot sicer. V decembru 2021, ko je število potrjenih primerov nekoliko upadlo, je bilo takih dve tretjini prebivalcev.

Od februarja naprej se je delež prebivalcev, ki so omejevali svoje druženje v živo, hkrati z upadanjem števila potrjenih primerov covida-19 začel zmanjševati – od januarja do aprila se je znižal za 30 odstotnih točk. V maju se je ta delež ponovno nekoliko zvišal (za 8 odstotnih točk, na 48 %), v juniju pa je tako ravnalo 45 % prebivalcev (za 3 odstotne točke manj).


METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje »Delo in življenjski pogoji« je nadomestilo raziskovanje »Delo in izobraževanje v času covida-19«, ki smo ga izvajali od decembra 2020 do septembra 2021. Novo raziskovanje ima drugačno metodologijo in opazovano populacijo, zato rezultati niso primerljivi.

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.