Cene njiv in trajnega travinja in zakupnine kmetijskih zemljišč, 2021

Cene trajnih travnikov in pašnikov za 15 % nižje od cen njiv

V 2021 je povprečna cena za hektar pri njivah znašala 22.312 EUR, pri trajnih travnikih in pašnikih pa 18.992 EUR, medtem ko je povprečna letna zakupnina za hektar njive ter trajnih travnikov in pašnikov znašala 139 EUR. 

  • 29. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene še vedno občutno višje v zahodni Sloveniji … 

Cena za hektar njiv, prodanih v letu 2021 na prostem trgu, je bila v povprečju 22.312 EUR. V vzhodni Sloveniji je bilo treba za hektar odšteti 18.937 EUR, v zahodni Sloveniji pa 39.375 EUR. 

Povprečna cena za hektar trajnih travnikov in pašnikov, ki so bili prodani v opazovanem letu na prostem trgu, pa je znašala 18.992 EUR. V vzhodni Sloveniji so prodajalci za hektar iztržili 15.431 EUR, v zahodni Sloveniji pa 25.638 EUR. 

 … višje tudi letne zakupnine za kmetijska zemljišča 

Letna zakupnina za hektar njiv ter trajnih travnikov in pašnikov, ki jih v zakup oddaja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je v povprečju znašala 139 EUR. Za zakup hektarja teh zemljišč v vzhodni Sloveniji je bilo treba plačati 134 EUR, v zahodni Sloveniji pa 15 % več, 154 EUR.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne cene njiv, Slovenija
Povprečne cene njiv, Slovenija
Povprečne cene trajnih travnikov in pašnikov, Slovenija
Povprečne cene trajnih travnikov in pašnikov, Slovenija
Povprečne letne zakupnine za njive ter trajne travnike in pašnike, skupaj, kohezijski regiji, Slovenija
20172018201920202021
EUR/ha
SLOVENIJA133,67135,09141,05141,84139,24
vzhodna Slovenija124,48126,73132,57134,53133,65
zahodna Slovenija155,88155,30161,55159,49154,09
METODOLOŠKO OPOZORILO
Skladno z enotno metodologijo EU Statistični urad RS ne spremlja kakovosti posameznih kmetijskih zemljišč, ki so bila v posameznem referenčnem letu prodana ali v zakupu. Zato se kakovost kmetijskih zemljišč, vključenih v raziskovanje, med leti lahko razlikuje.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.