Izvoz in uvoz blaga, junij 2022

Vrednosti izvoza in uvoza znova višji tako v juniju kot v prvih šestih mesecih leta 2022

V prvem polletju 2022 je bil izvoz vrednostno za 32,1 % večji kot v istem obdobju lani, uvoz pa za 47,0 %. V trgovinski bilanci je nastal primanjkljaj, obsegal je 2,2 milijarde EUR. 

  • 4. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz blaga višja kot pred letom dni

V juniju smo izvozili za 5,3 milijarde EUR blaga (ali za 57,2 % več kot v istem mesecu lani) in uvozili za 4,8 milijarde EUR blaga (ali za 40,0 % več). Obe vrednosti sta tudi najvišji junijski vrednosti izvoza in uvoza do zdaj. 

Pokritost uvoza z izvozom je bila 109,6-odstotna. V trgovinski bilanci je nastal presežek, znašal je 0,5 milijarde EUR, medtem ko je v vseh preostalih petih mesecih leta nastal primanjkljaj. 

Občutna rast izvoza v države, ki niso članice EU 

Delež trgovanja z državami članicami EU se pri izvozu in uvozu blaga v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšuje. V juniju smo tako vanje izvozili nekaj več kot polovico vrednosti vsega blaga (55,2 %), od tam pa smo ga uvozili malo manj kot 60,0 %. V države članice EU je Slovenija v juniju izvozila za 2,9 milijarde EUR blaga, kar je za 28,5 % več kot junija lani. Vrednost iz teh držav uvoženega blaga pa je znašala 2,8 milijarde EUR, kar je za 22,3 % več kot junija lani. Pri blagovni menjavi z omenjeno skupino držav so bile najpomembnejše trgovinske partnerice Nemčija, Italija, Hrvaška in Avstrija.

Tudi vrednost trgovanja Slovenije s preostalimi državami (nečlanicami EU) je bila višja kot v opazovanem mesecu lani predvsem pri izvozu, ta je prvič presegel vrednost 2 milijard EUR. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 2,4 milijarde EUR blaga (ali za 116,9 % več) in od tam uvozila za 2,0 milijarde EUR blaga (ali za 76,0 % več). Najpomembnejše trgovinske partnerice pri izvozu v tej skupini držav so bile Švica, Srbija ter Bosna in Hercegovina, pri uvozu pa poleg Švice še Kitajska in Ruska federacija.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež obsegali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 20,6 % višji kot v prejšnjem juniju, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 1,2 milijarde EUR oz. je bil vrednostno višji za 76,7 %.

Izvoz in uvoz blaga v 1. polletju višja kot v istem obdobju lani

Vrednost izvoza blaga je bila v prvi polovici leta za 32,1 % višja od vrednosti v istem obdobju prejšnjega leta (znašala je 25,5 milijarde EUR), vrednost uvoza pa se je zvišala za 47,0 % (na 27,7 milijarde EUR). Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 2,2 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom je bila 92,0-odstotna.

Največji delež k skupnemu izvozu ter tudi uvozu v prvih šestih mesecih leta so (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK) prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja kemikalije in sorodni izdelki (okoli 33 % izvoza in 32 % uvoza), stroji in transportne naprave (približno 27 % izvoza in 23 % uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (okoli 18 % izvoza in 16 % uvoza), razni industrijski izdelki (približno 8 % izvoza in 7 % uvoza) ter mineralna goriva in maziva (okoli 7 % izvoza in nekaj več kot desetino uvoza). Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VI 2022I–VI 2022VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
1.000 EURindeks
Izvoz5.259.19225.480.667157,2132,1
  EU-272.902.36916.075.037128,5125,0
  države nečlanice EU2.356.8239.405.630216,9146,5
Uvoz4.796.69027.704.009140,0147,0
  EU-272.813.69016.808.935122,3131,4
  države nečlanice EU1.983.00110.895.074176,0180,2
Trgovinska bilanca462.502-2.223.342-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %109,692,0-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
METODOLOŠKO OPOZORILO
1Posli oplemenitenja obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek.

Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni junija 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.