Indeksi cen življenjskih potrebščin, julij 2022

Letna inflacija 11-odstotna, mesečna 1-odstotna

Letna rast cen je bila 11-odstotna, na mesečni ravni pa 1-odstotna. Največji vpliv tako na letno (2,1 odstotne točke) kot na mesečno (0,5 odstotne točke) inflacijo so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke.

  • 29. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija še naprej narašča

Življenjske potrebščine so se v enem letu podražile za 11 %. Cene blaga so bile v povprečju višje za 14 %, cene storitev pa za 5,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,9 %, trajno blago za 10,5 % in poltrajno blago za 2,8 %.

Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov (pri tekočih gorivih za 49,7 %, bencinu za 41,1 % in dizelskem gorivu za 41 %). 2 odstotni točki so prispevale višje cene hrane (za 13,5 %). Električna energija se je podražila za 30,4 % in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke. Izdelki in storitve iz skupine stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 12 % ter inflacijo dvignili za 0,9 odstotne točke. 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele podražitve avtomobilov (za 12,5 %), po 0,5 odstotne točke pa gostinske storitve (dražje za 9,2 %) ter izdelki in storitve za rekreacijo in kulturo (dražji za 4,8 %). Po 0,4 odstotne točke so prispevale višje cene zemeljskega in mestnega plina (za 58,9 %), trdih goriv (za 49,2 %) ter toplotne energije (za 43,3 %).

V obdobju enega leta se je pocenila mobilna telefonija (5,4 %), kar je inflacijo ublažilo za 0,1 odstotne točke.

Mesečna inflacija 1-odstotna

K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov (dizelsko gorivo se je podražilo za 9,5 %, bencin za 8,8 % in tekoča goriva za 2,2 %). Podražitve počitniških paketov (za 8,6 %) so dodale 0,3 odstotne točke, podražitve drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili (za 6,9 %) pa 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imeli dražja trda goriva (za 14,1 %), storitve v restavracijah in hotelih (za 1,1 %), avtomobili (za 1 %) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 0,8 %). Vse preostale podražitve so prispevale 0,3 odstotne točke.

Zaradi poletnih sezonskih razprodaj so bile cene oblačil in obutve v juliju za 8,2 % nižje kot prejšnji mesec, kar je mesečno inflacijo znižalo za 0,6 odstotne točke. Za 0,1 odstotne točke je inflacijo ublažilo tudi cenejše sadje (za 4 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 11,7-odstotna (v prejšnjem juliju 2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna (prejšnji mesec 2,3-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 14,6 %, cene storitev pa za 6 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 19 %, trajno blago za 8,9 % in poltrajno blago za 3,7 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU junija 8,6-odstotna (mesec prej 8,1 %) in v državah članicah EU 9,6-odstotna (mesec prej 8,8-odstotna). Najnižja je bila na Malti (6,1-odstotna), najvišja v Estoniji (22-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,8 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 2022
VII 2021
VII 2022
VI 2022 
VII 2022 
XII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 2022
Ø 2015 
Skupaj111,0101,0109,2107,8119,41
01 Hrana in brezalkoholne pijače113,2100,2110,7109,1125,54
02 Alkoholne pijače in tobak105,9100,8104,9104,2117,14
03 Oblačila in obutev101,891,892,4102,996,73
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo124,6101,9119,1113,0142,81
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,0100,8108,5109,7116,87
06 Zdravstvo103,4100,1102,0103,6110,85
07 Prevoz119,7104,4115,0115,4119,43
08 Komunikacije96,3100,499,095,7100,87
09 Rekreacija in kultura104,8103,1112,8104,9113,44
10 Izobraževanje100,4100,0100,2100,4113,39
11 Restavracije in hoteli108,8101,1108,3108,2126,05
12 Raznovrstno blago in storitve103,6100,5105,6102,0114,12
  Blago114,0100,5109,7109,6119,19
  Storitve105,3102,0108,4104,3119,98
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 2022
VII 2021
VII 2022
VI 2022 
VII 2022 
XII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 20221)
Ø 2015 
Skupaj11,70,98,98,2119,63
01 Hrana in brezalkoholne pijače12,90,210,69,0124,78
02 Alkoholne pijače in tobak5,90,94,74,2117,15
03 Oblačila in obutev2,2-8,4-8,63,294,65
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo27,02,321,413,8145,44
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,50,77,48,6113,64
06 Zdravstvo5,00,03,75,1113,44
07 Prevoz21,74,616,217,2122,76
08 Komunikacije-1,90,30,8-4,0101,96
09 Rekreacija in kultura4,10,85,43,9109,02
10 Izobraževanje0,40,00,10,4112,04
11 Restavracije in hoteli9,61,08,88,6127,84
12 Raznovrstno blago in storitve4,20,44,02,4114,26
  Blago14,60,810,210,1118,87
  Storitve6,01,06,34,7119,72
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.