Skupni indeks obsega proizvodnje, maj 2022

Obseg proizvodnje ponovno večji

Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih petih mesecih letošnjega leta. K rasti so prispevale vse opazovane dejavnosti (razen storitvene dejavnosti v mesečni primerjavi).

  • 29. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni rahlo večji

Obseg proizvodnje je bil za 0,4 % večji kot v prejšnjem mesecu. Najvišja rast je bila dosežena v gradbeništvu (5,8 %), področje storitvenih dejavnosti pa je bilo edino, na katerem se je obseg proizvodnje v tej primerjavi zmanjšal (za 1,0 %).

Na letni ravni večji, pri gradbeništvu za skoraj tretjino, pri storitvah za petino

V primerjavi s prejšnjim majem je bil obseg proizvodnje večji za 11,8 %. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu (za 30,2 %), sledile so storitvene dejavnosti (za 21,9 %).

Na ravni prvih petih mesecev večji, pri gradbeništvu in storitvah za petino

V primerjavi s prvimi petimi meseci prejšnjega leta je bil obseg proizvodnje večji za 11,3 %. Prav tako se je najbolj zvišal v gradbeništvu (za 22,2 %), sledile so storitvene dejavnosti (za 20,9 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
V 2022
IV 2022
V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
V 2022
Ø 2015
sprememba v %
Skupaj B–N0,411,811,338,6
B–D Industrija0,83,03,531,5
F Gradbeništvo5,830,222,266,8
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,59,310,342,0
H–N Storitvene dejavnosti-1,021,920,938,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo so začasni podatki lahko nadomeščeni z novimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.