Muzejska in galerijska dejavnost, 2021

Obiskovalcev muzejev in galerij v primerjavi z 2019 še vedno pol manj

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije so lani pripravili 955 občasnih in 137 stalnih razstav. Ogledalo si jih je 1,3 mio. obiskovalcev oz. povprečno 3.500 na dan. Epidemija je muzejsko in galerijsko dejavnost skrčila tako po številu razstav kot tudi obiskovalcev, vendar manj kot v 2020.

  • 12. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Vpliv epidemije covida-19 na muzejsko in galerijsko dejavnost manjši

Med 94 slovenskimi muzeji, galerijami in muzejskimi zbirkami, vključenimi v raziskovanje, jih je 88 % (za 6 odstotnih točk manj kot v 2020) za leto 2021 sporočilo, da je bila muzejska oz. galerijska dejavnost zaradi epidemije okrnjena, hkrati pa jih je 73 % tudi odgovorilo, da so razmere spodbudile druge oblike dejavnosti v njihovi ustanovi (enako tudi v 2020). 30 % muzejev in galerij (26 odstotnih točk manj kot v 2020) je dodatno sporočilo, da so najeli manj zunanjih sodelavcev, in 67 % (25 odstotnih točk več kot v 2020), da koronakriza ni imela vpliva na število njihovih zunanjih sodelavcev, ki so v pomoč pri izvajanju dejavnosti; le trije muzeji oz. galerije pa so lani povečali število zunanjih sodelavcev.

Lani že nekoliko več razstav kot v prvem epidemičnem letu

V primerjavi z letom prej je bilo opaziti postopno oživljanje muzejske in galerijske dejavnosti, primerjava z »normalnim« letom 2019 pa ponudi te izsledke: 
  • muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji so lani pripravili 1.093 razstav ali 22 % manj kot v zadnjem letu pred epidemijo, 955 občasnih (14 % manj kot v 2019) in 137 stalnih (enako kot v 2020 in več kot pol manj kot v 2019);
  • vse razstave skupaj si je ogledalo nekaj več kot 1,29 milijona obiskovalcev, kar je povprečno 1.185 na razstavo (v 2019: 1.992).
Muzeje in galerije smo vprašali tudi po številu e-razstav, kuratorsko oblikovanih in vsebinsko zaključenih celot, posebej pripravljenih in objavljenih za virtualni prostor (tu ne gre le za posnetek razstave, postavljene v fizičnem prostoru). Lani je bilo objavljenih 123 takih e-razstav (okrog 34 % manj kot v 2020), obseg ogleda pa je ocenjen na več kot 526.000 (19 % manj kot v 2020).

Omenjene ustanove so v svojih zbirkah hranile okoli 8,9 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; 57,9 % teh je bilo inventariziranih. Največ, 43,6 %, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov, vključno s fotografijami (samo fotografij pa je bilo med vizualnimi oz. likovnimi predmeti 94,7 %). 

Prihodki od prodaje vstopnic višji kot leto prej

Opazovane kulturne institucije so zaradi razmer, povezanih z epidemijo, pri prodaji vstopnic iztržile manj, približno 2,6 milijona evrov (v 2020: 1,8 milijona evrov, v 2019: približno 3,9 milijona evrov). Obiskovalec pa je za ogled razstave v zadnjih letih plačal podobno, povprečno nekaj več kot 4 evre. Vendar ni bilo treba vsem plačati vstopnine; po naših podatkih so namreč muzeji in galerije izdali tudi skoraj 329.000 brezplačnih vstopnic (kar je 40 % manj kot v 2019).

So muzeji in galerije enako dostopni tudi oviranim osebam?

Gibalno oviranim je zagotavljalo povsem urejen dostop do razstavnih in prireditvenih prostorov 24 muzejev, ustanov z muzejskimi zbirkami in galerij, 56 jih je tak dostop doslej delno uredilo, 15 pa ne.

Senzorno ovirani lahko do omenjenih ustanov za zdaj dostopajo še v manjšem obsegu: povsem urejen dostop jih je imelo 6, delno urejen dostop 40, v preostalih 48 pa tega še niso urejali.

Med zunanjimi sodelavci največ študentov

Skupno je v muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah, vključenih v raziskovanje, lani delalo 1.068 zaposlenih in 1.842 zunanjih sodelavcev. Med redno zaposlenimi jih je bilo 11,1 % mlajših od 35 let in večina (980) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom.

Med zunanjimi sodelavci je bilo enako kot v prejšnjih letih največ študentov (31,9 %), sledili so sodelavci z avtorskimi pogodbami (23,5 %) ter samozaposleni v kulturi (14,5 %); sestava se v primerjavi z letom 2020 skoraj ni spremenila.

Kako so se financirali muzeji in galerije?

Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so v 2021 obsegali 55,8 milijona evrov (v 2020: 50,6 milijona evrov), od tega so največ, 87,3 %, znašali prihodki iz javnih sredstev (v 2020: 90,4 %, v 2019: 82,5 %), lastni prihodki pa 11,4 % (v 2020: 9,0 %, v 2019: 16,5 %).

Celotni stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti so bili 55,8 milijona evrov (v 2020: 50,7 milijona). Za stroške dela, skupaj z izplačili zunanjim sodelavcem, je bilo namenjenih 60,6 % (v 2020: 62,7 %, v 2019: 59,7 %), za muzejsko in galerijsko dejavnost pa je bilo porabljenih 31,5 % sredstev, podobno kot v prejšnjih letih.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Razstave v muzejih in galerijah, Slovenija
Razstave v muzejih in galerijah, Slovenija
Obiskovalci razstav v muzejih in galerijah, Slovenija
Obiskovalci razstav v muzejih in galerijah, Slovenija
Razstave in obiskovalci, Slovenija
201920202021
Razstave (število)1.4068931.093
  občasne1.114755955
  stalne292137137
Obiskovalci razstav2.800.899989.3111.295.548
  tujci848.775160.583216.794
  otroci in mladina711.883243.266334.631
E-razstave (število)-185123
  e-obisk-650.605526.132
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Muzejski in galerijski predmeti in dela, Slovenija
201920202021
Predmeti in dela (število) - skupaj7.970.9698.657.6138.944.013
  inventarizirani (%)595758
Pridobljeni in odkupljeni predmeti (število) - skupaj139.285502.037146.302
Vrednost odkupljenih in pridobljenih predmetov (EUR)2.213.8372.957.8641.516.697
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v muzejih in galerijah, Slovenija
201920202021
Zaposlene osebe (število) - skupaj1.0481.0351.068
  s polnim delovnim časom939930980
  z delovnim časom, krajši od polnega 10910587
  mlajše od 35 let134120119
Zunanji sodelavci (število) - skupaj2.0141.6291.842
  samozaposleni v kulturi190231267
  samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi142166180
  zaposleni prek agencij in v d.o.o.325970
  študenti684531588
  prostovoljni, neplačani delavci202147178
  po podjemni pogodbi196119126
  po pogodbi o avtorskem delu567376433
Nekateri objavljeni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.