Zakol živine v klavnicah, maj 2022

Pridobljenega toliko mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so v maju 2022 zaklali približno 3.603.000 kljunov perutnine, 20.000 prašičev in 9.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.400 ton perutninskega, 1.800 ton prašičjega in 2.800 ton govejega mesa.

  • 29. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Zakol ovc in goved manjši kot mesec prej

V primerjavi z mesecem prej so zaklali manj ovc in goved, in sicer za približno polovico oz. okoli 1.100 ovc manj in približno 8 % manj goved oz. okoli 1.000 živali manj, po drugi strani pa več drugih vrst živali: konjev za točno 6 % oz. za 3 živali več, tako perutnine kot prašičev pa za približno 3 % več (tj. približno 1.000 prašičev več in 119.000 kljunov perutnine več).

Masa trupov zaklanih ovc je bila manjša za okoli 44 % (oz. približno 12 ton pridobljenega mesa manj), goved za približno 8 % (oz. okoli 225 ton govejega mesa manj) in konjskega mesa za okoli 7 % (oz. približno 1 tono manj), po drugi strani pa je bila masa trupov zaklane perutnine večja za okoli 4 % (oz. približno 223 ton perutninskega mesa več) in prašičev za okoli 1 % (oz. približno 24 ton prašičjega mesa več).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Število zaklanih konj, prašičev in goved manjše kot pred letom dni

Na letni ravni se je v slovenskih klavnicah najbolj povečal zakol ovc, in sicer za približno 39 %, perutnine je bilo zaklane za približno 7 % več, medtem ko je bilo konj zaklanih za okoli 38 % manj, prašičev za okoli 5 % manj in goved za okoli 3 % manj.

Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za približno 45 % ter perutnine za približno 2 %, po drugi strani pa so bile mase trupov konj, prašičev in goved manjše: prvih za okoli 42 %, prašičev za točno 7 % in goved za okoli 4 %.

Zaklanih je bilo tudi 18 uvoženih goved; masa trupov teh živali je znašala približno 4 tone. Živali so bile uvožene iz Italije, Hrvaške in Madžarske. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2022
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji5311209,64
Govedo9.1072.750302,01
Prašiči19.5581.83593,81
Ovce1.1081614,38
Koze9518,88
Kunci36001,30
Perutnina3.602.5616.4041,78
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
V 2022 
IV 2022
V 2022
V 2021
številomasaštevilomasa
Konji6,0-7,2-38,4-42,1
Govedo-7,8-7,5-2,5-3,9
Prašiči3,31,3-5,1-7,0
Ovce-50,4-43,539,244,8
Perutnina3,43,66,62,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni do konca februarja 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.