Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, maj 2022

Prihodek od prodaje storitev na mesečni in letni ravni višji

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2022 višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 1,3 % in na letni za 25,6 %.

  • 27. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni ponovno višji 

Prihodek od prodaje storitev je bil maja za 1,3 % višji kot mesec prej. Najbolj se je zvišal v dejavnosti promet in skladiščenje, gostinstvu ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer v vseh za 3,2 %. Višji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,0 %). Nižji kot v aprilu pa je bil v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 3,9 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,7 %). 

Na letni ravni višji v vseh opazovanih skupinah, najbolj v gostinstvu

V primerjavi s prejšnjim majem je bil prihodek od prodaje storitev višji za 25,6 %. K njegovemu dvigu so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu, in sicer za 110,7 %; višji je bil v nastanitvenih storitvah ter v dejavnosti strežba jedi in pijač. V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih se je povečal za 30,6 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 24,2 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 17,9 %, v poslovanju z nepremičninami za 15,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 10,4 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
V 2022
IV 2022
V 2022
V 2021
I-V 2022
I-V 2021
V 2022
Ø 2015
Skupaj1)101,3125,6122,7157,3
H Promet in skladiščenje103,2124,2118,2166,2
49 Kopenski promet; cevovodni transport104,0126,0118,0168,7
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet95,1168,8150,5z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti102,1128,4121,6198,1
53 Poštna in kurirska dejavnost92,8101,2102,7149,6
I Gostinstvo103,2210,7272,7159,8
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve103,2324,8403,9139,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač102,8173,8229,4174,3
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti97,3110,4109,2139,4
58 Založništvo95,992,388,5115,8
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi89,2133,5132,8135,6
60 Radijska in televizijska dejavnost98,8102,8104,3127,2
61 Telekomunikacijske dejavnosti99,7103,2103,9106
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,0118,4114,2189,9
63 Druge informacijske dejavnosti93,1116,1124,3202,9
L Poslovanje z nepremičninami96,1115,1122,7169
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)103,0117,9115,6170,4
69 Pravne in računovodske dejavnosti101,8114,8112,0134,2
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje103,1118,1109,5223,6
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje109,0116,8113,1154,7
73 Oglaševanje in raziskovanje trga95,1122,2128,1217,7
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti110,9128,9126,5190,8
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti103,2130,6121,4134,5
77 Dajanje v najem in zakup106,9127,6105,2200,1
78 Zaposlovalne dejavnosti100,8109,8107,9116,3
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,1409,6443,159,5
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti101,2101,6106,0132,7
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice101,1121,4120,9153,8
81.2 Čiščenje102,0121,3120,2146,8
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti105,9146,3130,1264,3
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.