Indeksi uvoznih cen, junij 2022

Cene uvoženih proizvodov za 1,1 % višje

Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2022 za 1,1 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 29,2 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 19,2 %).

  • 29. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Najvišji porast cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro

Cene uvoženih proizvodov so bile junija za 1,1 % višje kot v maju, pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, zvišale za 1,5 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,4 %.

Cene energentov so bile višje za 10,0 %, cene proizvodov za investicije za 0,7 %, cene proizvodov za široko porabo za 0,5 %, medtem ko so cene surovin ostale nespremenjene.

Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (19,2 %).

Cene proizvodov znatno višje tudi na letni ravni

Od junija 2021 do junija 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 29,2 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 29,1 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 29,4 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 196,1 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin za 246,2 %. Izrazito so se podražili tudi proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 190,7 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VI 2022
V 2022 
VI 2022 
XII 2021
VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022
  Ø 2015  
Skupaj101,1112,0129,2128,5141,76
Evrsko območje101,5112,9129,1128,6146,41
Zunaj evrsko območje100,4110,9129,4128,5136,03
Proizvodi po namenu porabe
Surovine100,0117,2130,9131,1150,50
Energenti110,0139,8279,7279,9389,93
Proizvodi za investicije100,7106,6111,4110,8117,47
Proizvodi za široko porabo100,5104,6107,2105,5106,18
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine95,1118,2296,1362,6365,64
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti101,0112,1120,4118,8130,10
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro119,296,2290,7342,5589,83
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.