Demografski dogodki, 1. četrtletje 2022

Rojenih manj kot umrlih, pozitiven selitveni prirast

Podobno kot v zadnjem četrtletju leta 2021 je tudi v 1. četrtletju letošnjega leta umrlo izrazito več prebivalcev, kot se jih je rodilo.

  • 28. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Manj živorojenih in manj umrlih

V prvem četrtletju 2022 se je rodilo 4.109 prebivalcev, umrlo pa 6.301. Število rojenih je bilo za 388 nižje (9 %), število umrlih pa za 150 (2 %) nižje kot v istem obdobju leta 2021. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z –3,8 na –4,2.

Več porok in manj razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta

V prvem četrtletju 2022 je zakonsko zvezo sklenilo 747 parov ali 147 več (25 %) kot v istem obdobju leta 2021, razvezalo pa se je 530 parov ali 118 manj (18 %) kot v prvem četrtletju 2021. 

Manj notranjih selitev

V prvem četrtletju 2022 je bilo registriranih 28.014 notranjih selitev ali skoraj 6 % manj kot v istem četrtletju leta 2021.

Več priseljenih in več odseljenih

V prvem četrtletju 2022 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2021. Priselilo se jih je namreč 7.411 ali za 41 % več kot v prvem četrtletju 2021. Odselilo se je 6.184 prebivalcev ali 20 % več kot v istem obdobju leta 2021. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.354) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (4.830).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 1.879), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 652 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Tabela z najnovejšimi podatki o demografskih dogodkih je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Meddržavne selitve, Slovenija
Meddržavne selitve, Slovenija
1) Začasni podatki.
Demografski dogodki, Slovenija
I–III 2021I–III 20221)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.4978,74.1097,9
Umrli6.45112,46.30112,1
Naravni prirast–1.954–3,8–2.192–4,2
Priseljeni iz tujine5.24310,17.41114,3
Odseljeni v tujino5.1409,96.18411,9
Selitveni prirast1030,21.2272,4
Skupni prirast–1.851–3,6–965–1,9
Sklenjene zakonske zveze6001,27471,4
Razvezane zakonske zveze6481,25301,0
Notranje selitve29.76057,328.01453,9
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2022 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 21. julija 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.