Prihodi in prenočitve turistov, junij 2022

Tretjina vseh prenočitev v prvi polovici leta ustvarjenih v juniju

V prvem poletnem mesecu letošnjega leta so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili 795.000 prihodov turistov. Ustvarili so okoli 2 milijona prenočitev, skoraj dvakrat toliko kot v prejšnjem juniju. Turisti so največkrat prenočili v občini Piran, sledile so občine Ljubljana, Bled in Bohinj.

  • 25. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Več kot milijon prenočitev tujih turistov

Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj več kot 351.000 prihodih domačih turistov in skoraj 879.000 njihovih prenočitvah, kar je za približno četrtino več kot junija lani.

Prihodov tujih turistov je bilo približno 444.000, ustvarili so nekaj manj kot 1,1 milijona prenočitev. Vrednosti so se s tem približale ravni pred epidemijo.

Četrtino tujih prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije

Prenočitve tujih turistov so predstavljale 56 % vseh prenočitev, največ so jih ustvarili turisti iz Nemčije, skoraj 272.900. Sledili so jim turisti iz Avstrije (102.700 ali 9 %), Italije (6 %), Madžarske in Češke (iz vsake po 5 %).

Tretjina prenočitev v gorskih občinah

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu največ turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (632.300 ali 32 % vseh prenočitev turistov). Sledile so obmorske (432.100 ali 22 %), zdraviliške (18 %) in druge občine (12 %) ter Ljubljana (10 %) in mestne občine (6 %).

Hoteli ostajajo najbolj priljubljena vrsta nastanitvenega obrata

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 738.700 prenočitev ali 37 % vseh prenočitev), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 % vseh prenočitev) ter kampi (18 % vseh prenočitev).

V prvi polovici leta 2022 več kot 6 milijonov prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca junija je Slovenijo obiskalo okoli 2,3 milijona turistov. Ustvarili so nekaj več kot 6 milijonov prenočitev, kar je približno 4,3 milijona več kot v istem obdobju lani. Največ prenočitev je bilo v občini Ljubljana (729.400), sledile so občine Piran (703.300), Kranjska Gora (402.700) in Bled (325.300).

Domači turisti so v prvi polovici leta ustvarili 2,8 milijona prenočitev oz. 47 % vseh prenočitev, tuji pa 3,2 milijona oz. 53 % vseh. Domači turisti so največkrat prenočili v občini Piran, tuji pa v Ljubljani.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija1)
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za junij 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2022I–VI 2022VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022I–VI 2022VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj795.1192.333.200212,1407,51.974.2446.024.223195,0355,1
Domači351.0561.070.186141,0283,7878.7282.828.313126,4253,5
Tuji444.0631.263.014352,6646,51.095.5163.195.910345,2550,4
  iz Nemčije105.822198.129411,6596,3272.865506.690438,0582,6
  iz Avstrije43.396146.688220,3557,9102.728346.898216,1542,8
  iz Italije34.568136.808364,0794,570.650272.611345,4656,5
  iz Madžarske24.25077.179225,7543,259.502197.022218,3546,8
  iz Češke23.25746.268255,4405,755.987122.644249,5382,2
1) Podatki za junij 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VI 2022I–VI 2022VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022I–VI 2022VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj795.1192.333.200212,1407,51.974.2446.024.223195,0355,1
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine117.037450.370157,9391,7358.6721.413.992147,4311,5
  gorske občine263.978676.917243,0449,2632.2511.729.156242,2439,5
  obmorske občine148.711413.549151,5300,1432.1331.136.066141,7268,0
  Ljubljana100.231335.045435,2678,7206.807729.381440,2592,5
  mestne občine52.592173.214251,6441,8111.991408.678252,6381,5
  druge občine112.570284.105224,8353,0232.390606.950207,6311,6
Nastanitveni obrati
  hoteli306.1981.143.545213,5479,5738.6972.867.214185,5375,1
  zasebne sobe, apartmaji, hiše180.234473.181224,3376,1468.4941.300.183213,2359,5
  kampi  137.574244.114200,2291,3362.820633.348198,2286,9
  mladinski hoteli29.75482.174274,3480,263.083195.110225,9405,9
  prenočišča28.27568.728320,7497,159.381157.455297,3438,2
1) Podatki za junij 2022 so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o nastanitveni statistiki za junij bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. avgusta 2022.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v nastanitvenih zmogljivostih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – UPB in 54/21) ne velja obveznost plačila turistične takse (in posledično tudi ne plačila promocijske takse) na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), zato prenočitve teh oseb niso del nastanitvene statistike.

V letu 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.