Transport, maj 2022

Izrazito povečanje števila potnikov na letališču in v pristaniščih

Pri vseh vrstah prevoza je bilo prepeljanih več potnikov kot v prejšnjem maju. Najizraziteje se je število potnikov povečalo v vseh treh pristaniščih in na glavnem mednarodnem letališču.

  • 15. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Več potnikov se je peljalo z avtobusi

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj manj kot 3,7 milijona potnikov, kar je bilo za tri četrtine več kot pred letom dni.

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 2,2 milijona potnikov. To je bilo za polovico več kot v prejšnjem maju. Pri tem so opravili približno 42,9 milijona potniških kilometrov oz. v isti primerjavi za 79 % več.

Število prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov manjše

Izmed cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v maju, jih je bilo prvič registriranih 11.300, kar je bilo za 7 % manj kot pred letom dni. Med temi je bilo približno 7.600 osebnih avtomobilov oz. za 11 % manj. Od teh je bilo okrog 4.700 novih, kar je bilo na letni ravni za desetino manj.

Na cestnih mejnih prehodih občutno povečan promet potniških vozil

Čez cestne mejne prehode je v maju vstopilo v Slovenijo ali izstopilo iz nje skoraj 5,2 milijona potniških vozil. To je bilo za dve tretjini več kot v istem mesecu prejšnjega leta. Tovornih vozil je bilo nekaj več kot 1,4 milijona oz. za 14 % več kot maja lani.

V železniškem prevozu prepeljanih več potnikov


Vlaki so prepeljali več kot 1,3 milijona potnikov, kar je bilo skoraj za tretjino več kot v prejšnjem maju. Pri tem so opravili 73,7 milijona potniških kilometrov, kar je bilo v isti časovni primerjavi za 74 % več.

V letališkem prometu mnogo več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo 84.900 potnikov, kar je bilo skoraj šestkrat toliko kot v prejšnjem maju. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji; pretovorjenih je bilo namreč več kot 1.000 ton blaga oz. v isti časovni primerjavi za 12 % več. 

Bistveno več potnikov v slovenskih pristaniščih

V slovenskih pristaniščih so v maju našteli skoraj 11.000  potnikov, kar je bilo bistveno več kot pred letom dni, ko so našteli 11 potnikov. V ladijskem prometu je na letni ravni priplulo ali odplulo več ladij, in sicer za tretjino več.
V koprskem pristanišču je bilo pretovorjenih skoraj 2,2 milijona ton blaga oz. za 16 % več kot v prejšnjem maju.

Po železnici prepeljanega nekoliko manj blaga

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 1. četrtletju 2022 prepeljanih 5,1 milijona ton blaga in opravljenih skoraj 1,3 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je na letni ravni rahlo upadla, in sicer za 2 %. Število opravljenih tonskih kilometrov je ostalo na podobni ravni kot v 1. četrtletju prejšnjega leta.

Cestna tovorna vozila prepeljala več blaga

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so med januarjem in marcem letošnjega leta prepeljala 24,5 milijona ton blaga in pri tem opravila skoraj 6,3 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga se je nekoliko povečala, za 3 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 7 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
V 2022I–V 2022V 2022
V 2021 
I–V 2022
I–V 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)2.223,69.395,1149,8191,5
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)42,9184,2179,0266,0
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3.686,315.820,1175,1208,2
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)5.169,421.507,4168,5196,6
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.432,46.277113,7110,8
Prvič registrirana cestna motorna vozila11.34348.26492,787,7
Prvič registrirani osebni avtomobili7.61333.85889,184,5
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.68721.06089,582,0
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.316,55.901,1129,0136,7
Potniški kilometri (mio.)73,7307,6173,4166,1
Pristaniški promet
Potniki2)10.89614.94699.054,530.502,0
Blago (1.000 t)2)2.156,99.486,4116,3109,6
Ladje3280136,10,0
Letališki promet
Potniki (1.000)84,9280,2578,2670,8
Blago (1.000 t)1,045,2112,0116,9
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4)5.372,6208,6
Železniški prevoz3.384,2136,2
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4)105,8282,6
Železniški prevoz162,2152,6
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz24.489,7102,7
Železniški prevoz5.116,698,2
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz6.299,1106,7
Železniški prevoz1.272,399,5
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Pri objavi 15. 6. 2022 so bili podatki o potniških kilometrih za obdobje od septembra 2021 do marca 2022 revidirani. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni bodo postali konec julija 2022, ko bo izšla letna objava.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.