Delovno aktivno prebivalstvo, maj 2022

Znova rekordno število delovno aktivnih oseb

V maju 2022 je bilo delovno aktivnih približno 920.100 oseb. Njihovo število je tako ponovno doseglo novo najvišjo vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu.

  • 18. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb se je še povečalo

Število delovno aktivnih oseb se je v primerjavi z aprilom povečalo za približno 1.800 ali za 0,2 %, in sicer na približno 920.100, od tega je bilo zaposlenih nekaj več kot 822.600 (ali za 0,2 % več), samozaposlenih pa nekaj več kot 97.400 (ali za 0,3 % več kot pred enim mesecem).

Delovno aktivnih moških je bilo konec maja 2022 približno 505.400 ali za 0,1 % več kot prejšnji mesec, delovno aktivnih žensk pa okoli 414.700 ali za 0,3 % več. Na letni ravni je bilo ravno obrnjeno; število delovno aktivnih moških se je namreč povečalo izraziteje, in sicer za 2,6 %, število žensk pa za 2,5 %. Število delovno aktivnih žensk se je na mesečni ravni najbolj dvignilo v dejavnosti gostinstvo (za približno 400, na približno 21.800), število moških pa v dejavnosti gradbeništvo (za več kot 200, na približno 66.000). Med moškimi se je na mesečni ravni v gradbeništvu najbolj povečalo število delovno aktivnih državljanov Kosova, Turčije in Makedonije (skupno za približno 250). Med vsemi delovno aktivnimi osebami v tej dejavnosti (bilo jih je približno 72.100) je bila več kot polovica delovno aktivnih slovenskih državljanov (54,3 %), sledili so delovno aktivni državljani Bosne in Hercegovine (22,9 %) ter Kosova (13,7 %).

Mesečna rast števila delovno aktivnih oseb najopaznejša v gostinstvu

Število delovno aktivnih oseb se je v primerjavi z aprilom povečalo v skoraj vseh dejavnostih, razen v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, rudarstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Najbolj je naraslo v gostinstvu, in sicer za 1,5 % (na približno 37.900). Nazadnje je bilo število delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti višje decembra 2019. V maju 2022 je bilo med delovno aktivnimi v gostinstvu 57,5 % žensk, večina teh pa je imela slovensko državljanstvo (83,9 %).

Z vidika regije delovnega mesta se je število delovno aktivnih oseb v gostinstvu povečalo v vseh statističnih regijah razen koroške, kjer se je malenkost zmanjšalo. Povečanje je bilo najizrazitejše v osrednjeslovenski regiji, sledila je obalno-kraška (v prvi na nekaj več kot 9.900, v drugi na približno 4.400).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
V 2022 V 2022 
IV 2022
V 2022
V 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo920.0850,22,6
Zaposlene osebe822.6390,22,6
   pri pravnih osebah774.2640,22,8
   pri fizičnih osebah48.3750,40,4
Samozaposlene osebe97.4460,32,1
   samostojni podjetniki posamezniki71.0470,54,1
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.282–0,6–1,9
   kmetje20.1170,0–3,2
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.