Cestni blagovni prevoz, 1. četrtletje 2022

Uvoz blaga s cestnimi tovornimi vozili se je povečal

Slovenska tovorna vozila so prepeljala več blaga kot v 1. četrtletju 2021 in opravila več tonskih kilometrov. Povečal se je delež prepeljanega blaga po Sloveniji v skupni količini (58 %). V mednarodnem prevozu so slovenska tovorna vozila prepeljala največ blaga v prevozu po tujini in v kabotaži.

  • 13. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Slovenska cestna tovorna vozila opravila več tonskih kilometrov

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v 1. četrtletju 2022 prepeljala 24,5 milijona ton blaga in pri tem opravila 6,3 milijarde tonskih kilometrov. Naložena so prevozila 395,7 milijona kilometrov. Prepeljala so za 3 % več blaga, tonskih kilometrov so opravila za 7 % več, naložena pa so prevozila za 6 % več kilometrov kot v istem obdobju leto prej. S tem povečanjem na medletni ravni je bilo primerljivo tudi povečanje količin prepeljanega blaga v četrtletni primerjavi s predhodnim četrtletjem, medtem ko je število tonskih kilometrov ostalo na enaki ravni. 

V notranjem in mednarodnem prevozu prepeljanega več blaga

Slovenska tovorna motorna vozila so v notranjem prevozu prepeljala 14,4 milijona ton blaga ali 59 % vsega v tem četrtletju prepeljanega blaga. Pri tem so opravila 595,9 milijona tonskih kilometrov, naložena pa so prevozila 53,1 milijona kilometrov. Blaga so prepeljala za 4 % več in pri tem opravila za 3 % več tonskih kilometrov kot v istem četrtletju prejšnjega leta, naložena pa so prevozila za 1 % več kilometrov.

V mednarodnem prevozu so prepeljala 10,1 milijona ton blaga ali 41 % vsega blaga. Ta delež se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zmanjšal. Opravila so 5,7 milijarde tonskih kilometrov, naložena pa prevozila 342,6 milijona kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem 2021 so prepeljala za 2 % več blaga in pri tem opravila 7 % več tonskih kilometrov ter naložena prav tako prevozila za 7 % več kilometrov. Uvoza blaga s slovenskimi tovornimi vozili je bilo za 10 % več, izvoza pa za 5 % manj kot v istem obdobju lani.

Vozila pravnih oseb prepeljala več blaga, vozila fizičnih oseb manj

Vozila pravnih oseb so prepeljala 18,6 milijona ton blaga ali tri četrtine vsega prepeljanega blaga in opravila 5,2 milijarde ali 83 % vseh tonskih kilometrov. Vozila fizičnih oseb pa so prepeljala 5,9 milijona ton blaga ali eno četrtino vsega blaga in opravila 1,1 milijarde ali 17 % vseh tonskih kilometrov. Pravne osebe so prepeljale za 4 % več blaga in opravile za 10 % več tonskih kilometrov; fizične osebe pa so prepeljale manj blaga, in sicer za 2 %, ter opravile za 6 % manj tonskih kilometrov kot v istem četrtletju 2021.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Prepeljano blago v cestnem prevozu, Slovenija
Prepeljano blago v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Prepeljano blagoOpravljeni tonski kilometri
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
mio. t
indeks
mio.
indeks
Skupaj24,5102,76.299,1106,7
Notranji prevoz14,4103,6595,9102,9
Mednarodni prevoz10,1101,55.703,1107,1
  blago naloženo v Sloveniji3,295,31.650,9111,9
  blago razloženo v Sloveniji2,4110,21.299,6124,7
  prevoz po tujini in kabotaža4,5101,92.752,698,1
Cestni blagovni prevoz glede na vrsto prevoza, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Prepeljano blagoOpravljeni tonski kilometri
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
mio. t
indeks
mio.
indeks
Skupaj24,5102,76.299,1106,7
Javni prevoz17,2100,15.928,4106,5
  notranji prevoz7,9101,0407,693,5
  mednarodni prevoz9,399,45.520,7107,6
Prevoz za lastne potrebe7,3109,5370,7M110,3
  notranji prevoz6,5107,0188,3M131,7
  mednarodni prevozNN182,4M94,4
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
N za objavo premalo zanesljiva ocena
Cestni blagovni prevoz glede na vrsto poslovnega subjekta, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Prepeljano blagoOpravljeni tonski kilometri
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
I–III 2022I–III 2022
I–III 2021
mio. t
indeks
mio.
indeks
Skupaj24,5102,76.299,1106,7
Pravne osebe18,6104,35.207,4109,9
  notranji prevoz10,3M102,3449,6116,7
  mednarodni prevoz8,3106,94.757,8109,3
Fizične osebe5,9M98,21.091,793,6
  notranji prevoz4,1M107,1146,3M75,6
  mednarodni prevoz1,8M82,9945,497,2
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.