Registracije in začetki stečajev pravnih enot, junij 2022

Mesečno število registracij upadlo, stečajev naraslo

Na mesečni ravni je bilo junija več stečajev in manj registracij pravnih enot, na četrtletni pa ravno obrnjeno. V 2. četrtletju se je število stečajev najizraziteje zmanjšalo v industriji, povečalo pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Registracij je bilo največ v gostinstvu. 

  • 5. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število registracij na mesečni ravni nižje, na četrtletni pa višje

Junija je bilo registracij v primerjavi s prejšnjim mesecem za 5,5 % manj in glede na povprečje 2015 za 19,0 % več. V primerjavi s prejšnjim junijem ni bilo večjih sprememb.

V 2. četrtletju je bilo registracij na vseh ravneh več – v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 4,7 %, istim četrtletjem 2021 za 8,6 % in povprečjem 2015 za 19,3 %.
Na četrtletni in letni ravni se je število najizraziteje povečalo v gostinstvu (za 27,1 % oz. 22,7 %), najbolj zmanjšalo pa se je glede  na isto četrtletje leta 2021 in povprečje leta 2015 v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 11,1 % in 34,4 %).

V primerjavi s povprečjem leta 2015 je bilo registracij več v skoraj vseh dejavnostih; edina izjema je bila dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Najizraziteje se je število povečalo v dejavnostih izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve (za 51,7 %), gradbeništvo (za 49,8 %) ter gostinstvo (za 48,5 %). Prav tako je bilo skupno število registracij nad povprečjem leta 2015 v zadnjih petih četrtletjih.


Število stečajev mesečno višje, četrtletno pa nižje

Junija je bilo stečajev v primerjavi s prejšnjim mesecem in prejšnjim junijem več (za 3,9 % in 27,3 %), glede na povprečje 2015 pa za 5,1 % manj.

Skupno se je v 2. četrtletju 2022 število stečajev v vseh časovnih primerjavah zmanjšalo (v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 1,8 %, istim četrtletjem 2021 za 4,4 % in povprečjem 2015 za 11,1 %). Na vseh ravneh je najbolj upadlo v industriji (četrtletno za 21,7 %, letno za 35,7 % in glede na povprečje leta 2015 za 51,4 %).
Četrtletno in v primerjavi z istim četrtletjem 2021 se je število najizraziteje povečalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (v obeh primerih za 50,0 %).

Glede na povprečje 2015 je bilo skupno število stečajev v zadnjih šestih četrtletjih pod tem povprečjem, najbolj pa se je povečalo v dejavnosti promet in skladiščenje (za 58,7 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SIStat.
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot v stopnjah rasti (%), desezonirani podatki, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
IV–VI 2022
I–III 2022
IV–VI 2022
IV–VI 2021
IV–VI 2022
Ø 2015
IV–VI 2022
I–III 2022
IV–VI 2022
IV–VI 2021
IV–VI 2022
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve, skupaj4,78,619,3-1,8-4,4-11,1
B–E Industrija5,75,810,4-21,7-35,7-51,4
F Gradbeništvo-1,911,349,8-9,4-14,3-5,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil2,3-11,1-34,4-7,3-12,1-9,7
H Promet in skladiščenje3,7-7,123,10,0-7,458,7
I Gostinstvo27,122,748,5-15,415,8-8,3
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti0,15,123,450,050,024,1
K–N Finančne, zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami, strokovne in druge poslovne dejavnosti-3,812,08,230,018,2-12,2
P–S Izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij12,42,251,7-11,420,0-28,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.