Demografski dogodki, 2021

Naravni in skupni prirast pozitivna le v 3. četrtletju

V letu 2021 je bil naravni prirast negativen (−4.277), selitveni pa pozitiven (2.480 prebivalcev). Skupni prirast je znašal −1.797 prebivalcev. Sklenjenih je bilo za nekaj več kot desetino več zakonskih zvez, razvezanih pa za skoraj tretjino več.

  • 22. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki


Število rojenih najvišje poleti, število umrlih pa pozimi


Leto 2021 je bilo peto leto zapored, v katerem je umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti zlasti v zimskih mesecih, v dveh poletnih pa je bil pozitiven.

Od skupno 18.984 v letu 2021 živorojenih otrok se jih je največ rodilo v 3. četrtletju, 5.261. Umrlo je 23.261 prebivalcev, od tega največ v zadnjem četrtletju (6.721), najmanj pa v 3. četrtletju (4.840).

Naravni prirast prebivalstva je bil tako posledično najvišji v 3. četrtletju, to je bilo tudi edino četrtletje s pozitivnim naravnim prirastom: rodilo se je namreč 421 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V zadnjem četrtletju pa je bil naravni prirast najizraziteje negativen (−2.066 oz. −3,9 na 1.000 prebivalcev).

Največ porok v poletnih mesecih

V letu 2021 je bilo sklenjenih 5.916 zakonskih zvez ali za 13 % več kot leto prej. Mesec z največ porokami je bil avgust, ko je zakonsko zvezo sklenilo 1.030 parov.

Razvez zakonskih zvez je bilo 2.322 ali za 31 % več kot v letu 2020. Največ razvez je bilo v prvem četrtletju (648).

Selitveni prirast pozitiven v vseh četrtletjih

Selitveni prirast je bil pozitiven v vseh četrtletjih. V 3. četrtletju je bil najvišji: priselilo se je 1.280 več prebivalcev, kot se jih je odselilo.

Največ notranjih selitev, tj. sprememb naselja prebivališča v Sloveniji, je bilo v 1. četrtletju, 27 %. Vseh notranjih selitev je bilo za petino (20 %) manj kot v letu 2020.

Tabela z najnovejšimi podatki o demografskih dogodkih je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Demografski dogodki, Slovenija, 2021
SkupajI–IIIIV–VIVII–IXX–XII
Živorojeni18.9844.4974.5715.2614.655
Umrli23.2616.4515.2494.8406.721
Naravni prirast–4.277–1.954–678421–2.066
Priseljeni iz tujine23.6245.2434.9217.0506.410
Odseljeni v tujino21.1445.1404.3625.7705.872
Selitveni prirast2.4801035591.280538
Skupni prirast–1.797–1.851–1191.701–1.528
Sklenjene zakonske zveze5.9166001.6782.851787
Razvezane zakonske zveze2.322648625471578
Notranje selitve111.37729.76024.88028.64528.092
Demografski kazalniki, Slovenija, 2021
SkupajI–IIIIV–VIVII–IXX–XII
Na 1.000 prebivalcev
Živorojeni9,08,78,79,98,8
Umrli11,012,410,09,112,6
Naravni prirast1)–2,0–3,8–1,30,8–3,9
Priseljeni iz tujine11,210,19,413,312,1
Odseljeni v tujino10,09,98,310,911,1
Selitveni prirast1)1,20,21,12,41,0
Skupni prirast1)–0,9–3,6–0,23,2–2,9
Sklenjene zakonske zveze2,81,23,25,41,5
Razvezane zakonske zveze1,11,21,20,91,1
1) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.