Sektor IKT, podrobni podatki, 2020

Novo v podatkovni bazi SiStat: Poslovanje podjetij sektorja IKT

Sektor IKT je v letu 2020 povečal prihodek od prodaje za 2 % in dodano vrednost za 10 %. Število zaposlenih in samozaposlenih je preseglo 30.000.

  • 4. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o poslovanju podjetij v sektorju IKT v 2020. Ta podjetja zagotavljajo infrastrukturo za delovanje in razvoj digitalne družbe. 

Več kot tri četrtine podjetij v dejavnosti Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti 

Sektor IKT je sestavljalo 9.052 podjetij, to je bilo za 3 % več kot v letu 2019 in za 67 % več kot v letu 2011. Podjetja v tem sektorju so leta 2020 predstavljala 6,0 % vseh podjetij, ki so se v tem letu ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, v letu 2011 pa 4,6 %. 

Med letoma 2011 in 2020 se je najbolj povečalo število podjetij, uvrščenih v dejavnost J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 85 %).

Dodana vrednost višja za desetino

Podjetja sektorja IKT so imela za 4.546 milijonov EUR prihodka od prodaje, tj. za 2 % več kot v letu 2019 in za 34 % več kot v letu 2011. 

Ustvarila so za 1.735 milijonov EUR dodane vrednosti, tj. za 10 % več kot v letu 2019 in za 54 % več kot v letu 2011. Leta 2011 so največ dodane vrednosti v tem sektorju ustvarila podjetja, uvrščena v dejavnost J61 – Telekomunikacijske dejavnosti (48 %), leta 2020 pa podjetja, uvrščena v dejavnost J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (51 %).

Dodana vrednost na zaposlenega in samozaposlenega je v sektorju IKT leta 2020 znašala 56.702 EUR, leta 2011 pa 50.830 EUR.

Več kot 30.000 zaposlenih in samozaposlenih

V sektorju IKT je bilo zaposlenih in samozaposlenih 30.600 prebivalcev Slovenije, tj. za 5 % več kot v letu 2019 in za 38 % več kot v letu 2011. 59 % zaposlenih in samozaposlenih je delalo v podjetjih, razvrščenih v dejavnost J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (58 % v letu 2019 in 48 % v letu 2011). 

Ti zaposleni in samozaposleni so predstavljali 4,6 % vseh zaposlenih in samozaposlenih v podjetjih v Sloveniji, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi (3,8 % v letu 2011). 

Podjetja sektorja IKT so za plače namenila 812 milijonov EUR, to je bilo za 59 % več kot v letu 2011. 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
METODOLOŠKO OPOZORILO
Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije ter ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT: C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.