Javna kanalizacija, 2021

Dve tretjini odpadnih voda pred izpustom prečiščeni

V letu 2021 je bilo v javno kanalizacijo dovedenih nekoliko več odpadnih voda kot leto prej. Več kot dve tretjini odpadnih voda je bilo pred izpustom v okolje prečiščenih v čistilnih napravah.

  • 14. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Količina komunalnih odpadnih voda večja

V javno kanalizacijo je bilo dovedenih 232,7 milijona m3 odpadnih voda ali za 0,6 % več kot v letu 2020. Bile so različnega izvora: 0,2 % odpadnih voda je izviralo iz kmetijstva, 6,1 % iz industrijskih dejavnosti, 8,0 % iz drugih dejavnosti, 31,1 % iz gospodinjstev, 54,6 % odpadnih voda so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

Gospodinjstva so proizvedla 72,4 milijona m3 komunalnih odpadnih voda ali za 17,5 % več kot leto prej.

Dve tretjini odpadnih voda bili pred izpustom v okolje prečiščeni

160,7 milijona m3 odpadnih voda je bilo prečiščenih, preden so bile izpuščene iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje. Pri tem je bil v največjem deležu uporabljen terciarni način čiščenja (49,0 %), v najmanjšem (2,0 %) pa primarni.

Po zadnjih podatkih je bil največji delež odpadnih voda prečiščen v pomurski statistični regiji, in sicer 100 %. Sledile so notranjsko-kraška z 98 % in zasavska statistična regija ter jugovzhodna Slovenija s po 94 %. V vseh omenjenih statističnih regijah je bilo največ voda prečiščenih s terciarnim načinom čiščenja, in sicer v pomurski 65,0 %, v notranjsko-kraški 84,0 %, v zasavski 94,0 % in v jugovzhodni Sloveniji 75,0 %. S sekundarnim načinom čiščenja je bilo prečiščenih največ odpadnih voda vposavski (49,0 %) in osrednjeslovenski statistični regiji (34,0 %).

Preostalih 71,9 milijona m3 ali 31,0 % odpadnih voda je ostalo neprečiščenih. Skoraj 98,3 % teh voda je bilo izpuščenih neposredno v površinske vode, preostale (1,7 %) pa v podzemne vode in na obale.

Tudi prečiščene odpadne vode so bile izpuščene v okolje v skoraj enakih deležih: 96,2 % v površinske vode, približno 1,5 % na obale, nekaj več kot 2,3 % pa v podzemne vode.

Količina padavinskih in meteornih voda manjša kot leto prej
 
Padavinske in meteorne vode so predstavljale 54,6 % vseh odpadnih voda. Količina teh voda je se je na letni ravni zmanjšala za 3,8 %.
Skoraj 126,9 milijona m3 teh odpadnih voda je v odtoke odteklo s streh in utrjenih površin.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2021
Odpadne vode po viru onesnaževanja, Slovenija, 2021
Prečiščene in neprečiščene komunalne odpadne vode, Slovenija
20202021 2021
2020
mio. m3 sprememba v %
Skupaj231,2232,60,6
  neprečiščene komunalne odpadne vode71,971,90,0
  prečiščene komunalne odpadne vode159,3160,70,9
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.