Izvoz in uvoz blaga, maj 2022

Rast blagovne menjave s tujino tudi v maju

Izvoz in uvoz blaga sta bila vrednostno višja kot v maju 2021. Izvoz se je povečal za 48,7 % (znašal je 4,8 milijarde EUR), uvoz pa za 56,7 % (znašal je 5,3 milijarde EUR). Porast blagovne menjave je bilo zaslediti pri obeh skupinah držav.

  • 5. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednosti izvoza in uvoza blaga višji kot pred letom dni

Vrednost izvoženega blaga je bila za 48,7 % višja kot v prejšnjem maju, vrednost uvoženega blaga pa za 56,7 %. Izvoženega je bilo namreč za 4,8 milijarde EUR blaga, uvoženega pa za 5,3 milijarde EUR.

V blagovni menjavi s tujino je bil tudi v tem mesecu, tako kot v vseh dosedanjih mesecih tega leta, ustvarjen primanjkljaj; znašal je 0,6 milijarde EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 89,6-odstotna.

Blagovna menjava večja z obema skupinama držav, občutno višja vrednost uvoza iz držav zunaj EU

Slovenija je v maju ohranila podoben delež trgovanja z državami članicami EU kot mesec prej, saj je 61,1 % celotne vrednosti izvoza in 57,1 % celotne vrednosti uvoza ustvarila z državami iz te skupine. Vanje je Slovenija izvozila za 2,9 milijarde EUR blaga (ali za 35,0 % več kot v prejšnjem maju), od tam pa uvozila za 3,1 milijarde EUR blaga (ali za 36,5 % več).

Tudi pri trgovanju z državami zunaj EU sta bili vrednosti izvoza in uvoza v maju višji kot pred enim letom. Izvoz v te države se je povečal za 76,7 %, uvoz iz omenjenih držav pa za 95,4 %. Vrednost izvoza v te države je znašala 1,9 milijarde EUR, vrednost uvoza od tam pa 2,3 milijarde EUR.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,8 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 19,8 % višji kot v prejšnjem maju, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 1,0 milijarde EUR oz. je bil vrednostno višji za 66,0 %.

Izvoz in uvoz od januarja do maja višja kot v istem obdobju lani

Vrednost izvoza blaga je bila v prvih petih mesecih za 27,4 % višja od izvoza v primerljivem obdobju prejšnjega leta (znašala je 20,3 milijarde EUR), vrednost uvoza blaga pa je narasla za 49,4 % (znašala je 23,0 milijarde EUR).

Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 2,7 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 88,2-odstotna.
Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
V 2022I–V 2022V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
1.000 EURindeks
Izvoz4.790.33020.297.434148,7127,4
  EU-272.924.94313.247.257135,0124,9
  države nečlanice EU1.865.3887.050.177176,7132,2
Uvoz5.348.88723.024.124156,7149,4
  EU-273.054.91514.111.669136,5134,5
  države nečlanice EU2.293.9728.912.454195,4181,1
Trgovinska bilanca-558.557-2.726.690-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %89,688,2-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
METODOLOŠKO OPOZORILO
1 Posli oplemenitenja obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek.

Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni junija 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.