Skupni indeks obsega proizvodnje, april 2022

Obseg proizvodnje še naprej raste

Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih štirih mesecih letošnjega leta. K rasti so prispevale vse opazovane dejavnosti (razen gradbeništvo v mesečni primerjavi).

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni rahlo večji

Obseg proizvodnje je bil za 0,2 % večji kot v prejšnjem mesecu. Najvišja rast je bila dosežena v storitvenih dejavnostih (2,5 %), področje gradbeništva pa je bilo edino, na katerem se je obseg proizvodnje v tej primerjavi zmanjšal (za 7,4 %).

Na letni ravni večji, pri storitvah za četrtino

V primerjavi s prejšnjim aprilom je bil obseg proizvodnje večji za 11,3 %. Najbolj se je zvišal v storitvenih dejavnostih (za 25,7 %), najmanj pa v industriji (za 2,1 %).

Na ravni prvih štirih mesecev večji za desetino, pri storitvah za petino

V primerjavi s prvimi štirimi meseci prejšnjega leta je bil obseg proizvodnje večji za 10,9 %. Najbolj se je zvišal v storitvenih dejavnostih (za 20,5 %) in gradbeništvu (za 16,9 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
IV 2022
III 2022
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
IV 2022
Ø 2015
sprememba v %
Skupaj B–N0,211,310,937,4
B–D Industrija0,42,13,630,9
F Gradbeništvo–7,47,716,948,4
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,210,910,741,6
H–N Storitvene dejavnosti2,525,720,540,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo so začasni podatki lahko nadomeščeni z novimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.