Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, junij 2022

Spremembe trošarin v prvi polovici leta znižale skupno letošnjo inflacijo

V prvi polovici leta so se spremenile trošarine za goriva, energijo in cigarete. Polletna in letna inflacija sta bili tako nižji za 0,2 odstotne točke.

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Spremenjene trošarine znižale letno rast cen

V prvi polovici leta so se zgodile nekatere spremembe trošarin: trošarine za goriva in energijo so se znižale, trošarine za cigarete pa zvišale.

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) in harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) sta se v juniju 2022 na letni ravni razlikovala za 0,2 odstotne točke. Letna rast cen, merjena s HICŽP, je bila 10,8-odstotna; če se trošarine ne bi spremenile, pa bi bila 11-odstotna.

Primerjava podatkov o HICŽP in HICŽP-CT za 1. polletje 2022

Februarja so se znižale trošarine za goriva in energijo. HICŽP je bil na mesečni ravni nižji od HICŽP-CT za 0,4 odstotne točke. To pomeni, da bi bila mesečna inflacija ob nespremenjenih trošarinah 1,5-odstotna, tako pa je bila nižja, 1,1-odstotna.

V skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so se cene zvišale za 2,6 %; ob nespremenjenih trošarinah bi bila podražitev za 1 odstotno točko višja.

Če se trošarine za pogonska goriva ne bi znižale, bi se cene v skupini prevoz dvignile za 2,2 %, tako pa je bilo zvišanje manjše, 1-odstotno.

Aprila so se zvišale trošarine za cigarete, kar je skupno mesečno inflacijo zvišalo za 0,1 odstotne točke. Cene v skupini alkoholne pijače tobak bi ob nespremenjenih trošarinah porasle za 0,1 %, tako pa je bila podražitev 1,6-odstotna.

Skupna rast cen je bila v prvi polovici letošnjega leta 8-odstotna; če se trošarine ne bi spremenile, pa bi bila višja, in sicer 8,2-odstotna. Tudi na letni ravni sta se indeksa razlikovala za 0,2 odstotne točke; za toliko je bil namreč HICŽP nižji od HICŽP-CT.
Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami v mesečnih stopnjah rasti, Slovenija
 I 2022 
XII 2021
II 2022
I 2022 
III 2022
II 2022 
IV 2022 
III 2022
V 2022 
IV 2022
VI 2022
V 2022 
Skupaj0,61,5-0,42,02,02,3
1 Hrana in brezalkoholne pijače1,52,00,62,81,51,6
2 Alkoholne pijače in tobak0,80,40,20,10,30,4
3 Obleka in obutev-10,81,53,23,54,2-0,9
4 Stanovanje2,23,6-10,46,44,813,2
5 Stanovanjska oprema1,61,10,70,91,01,2
6 Zdravje3,5-1,30,10,10,30,9
7 Prevoz1,52,23,60,63,30,6
8 Komunikacije0,60,0-1,1-0,1-0,11,3
9 Rekreacija in kultura0,11,7-0,92,00,61,0
10 Izobraževanje0,00,00,00,00,00,1
11 Gostinske in nastanitvene storitve1,30,50,51,52,61,1
12 Raznovrstno blago in storitve0,90,1-0,11,50,11,1
Blago0,22,1-0,42,22,62,8
Storitve1,40,2-0,31,70,81,2
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.