Indeksi cen inputov v kmetijstvu, maj 2022

Tudi v maju višje cene inputov v kmetijstvu

Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju 2022 na mesečni ravni višje povprečno za 2,6 % in na letni ravni za 31,3 %. Skupina energija in maziva je imela najvišjo povprečno mesečno rast cen (9,8-odstotno). 

  • 14. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni še naprej rastejo

Cene so bile v maju povprečno za 2,6 % višje kot mesec prej. Izraziteje so se dvignile cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu, in sicer za 3,2 %, medtem ko so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje za 1,0 %.

Med proizvodi in storitvami za tekočo porabo v kmetijstvu so se najbolj zvišale cene energije in maziv (za 9,8 %). Opazneje so se zvišale še cene gnojil (za 5,8 %) ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb (za 2,4 %).

Med proizvodi in storitvami za investicije v kmetijstvu so se cene opreme dvignile za 1,3 % (podražitev transportne opreme), cene zgradb pa za 0,3 %. 

Letna rast cen presegla 30 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v maju povprečno za 31,3 % višje kot pred letom dni. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v tem obdobju dvignile za 39,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 14,0 %.

V enem letu so se najbolj zvišale cene gnojil (več kot dvainpolkrat višje kot pred letom dni). Izrazito višje so bile tudi cene energije in maziv (za 36,9 %) ter cene krmil (za 33,8 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
V 2022
Ø 2015 
V 2022
IV 2022
V 2022
V 2021 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)150,38103,2139,6
Semena in sadike102,67100,0103,5
Energija; maziva142,75109,8136,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal262,06105,8277,9
Sredstva za varstvo rastlin125,53100,0111,2
Veterinarske storitve116,23100,0103,6
Krmila151,9599,7133,8
Vzdrževanje opreme114,39100,6107,9
Vzdrževanje zgradb138,15102,4118,6
Drugi proizvodi in storitve126,45101,6109,7
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)133,20101,0114,0
Oprema128,20101,3110,9
Zgradbe147,22100,3122,1
Skupaj (input 1 + input 2)145,08102,6131,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najpozneje konec februarja prihodnje leto).


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.