Mleko in mlečni izdelki, podrobni podatki, 2021

Več konzumnega mleka, manj masla

Konzumnega mleka, smetane, sirotke in drugih mlečnih izdelkov so mlekarne v 2021 proizvedle več kot leto prej, masla, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov pa manj. Uvozili smo za okrog 112 mio. EUR sira, izvozili pa za 125 mio. EUR mleka (od tega za 89 mio. EUR polnomastnega v zbirni embalaži).

  • 29. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Mleko: proizvodnja in izvoz večja, uvoz pa manjši kot v 2020

Slovenske mlekarne so po štirih letih upadanja povečale proizvodnjo konzumnega mleka: proizvedle so ga približno 160.700 ton, kar je bilo za 1,7 % več kot v letu 2020. V strukturi konzumnega mleka se v zadnjih letih povečuje predvsem proizvodnja polnomastnega mleka. Ta je v 2010 predstavljala 52 % proizvodnje konzumnega mleka, medtem ko je v 2021 delež presegel 84 %. V preostalem deležu je prevladovalo delno posneto mleko, medtem ko je bila proizvodnja posnetega mleka zelo majhna. V opazovanem letu smo izvozili okrog 321.100 ton mleka (ali za 3,8 % več kot v letu pred tem). Od tega je bilo skoraj 250.700 ton polnomastnega mleka v zbirni embalaži. Uvozili pa smo približno 37.800 ton mleka (ali za 4,7 % manj).

Smetana: manj sladke, več kisle; skupna proizvodnja nekoliko večja

V mlekarnah je bilo proizvedenih skoraj 12.000 ton smetane (ali za 0,5 % več kot v predhodnem letu). Proizvodnja smetane z več kot 29 % maščob (to je predvsem sladka smetana) se je v zadnjih 16 letih iz 9.800 ton zmanjšala na manj kot 6.100 ton, medtem ko se je proizvodnja smetane z manj kot 29 % maščob (to je predvsem kisla smetana) v istem obdobju iz 3.900 ton povečala na skoraj 5.900 ton. Slovenija je neto uvoznik smetane. V 2021 smo je namreč uvozili nekaj manj kot 4.300 ton, izvozili pa približno 1.300 ton. Izvoz smetane se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 5 %, uvoz zmanjšal za 6,4 %. 

Fermentirani mlečni izdelki: proizvodnja po petih letih rasti nekoliko upadla

Mlekarne so proizvedle nekaj manj kot 46.000 ton fermentiranih mlečnih izdelkov (za 0,6 % manj kot v predhodnem letu). Prevladovali so fermentirani mlečni izdelki brez dodatkov, teh so mlekarne proizvedle okrog 32.500 ton (za 3,7 % manj kot v 2020), medtem ko so fermentiranih mlečnih izdelkov z dodatki proizvedle nekaj manj kot 13.500 ton (za 7,8 % več). Uvozili smo okrog 14.200 ton fermentiranih mlečnih izdelkov (ali za skoraj 0,7 % manj), izvozili pa smo jih skoraj 17.600 ton (ali za 1,6 % več).

Sir: proizvodnja nekoliko manjša, uvoz večji

Proizvedenih je bilo približno 15.700 ton sirov oz. za 0,5 % manj kot v 2020. Zmanjšala se je predvsem proizvodnja zrelih sirov; teh so mlekarne proizvedle okrog 10.000 ton oziroma za 5,1 % manj. Proizvodnja svežih sirov pa se povečala za 9 % in je znašala skoraj 5.500 ton. Uvozili smo skoraj 29.200 ton sira ali za 6,9 % več, izvozili pa skoraj 9.700 ton oziroma za 2,5 % več.

Maslo in namazi: proizvodnja upadla, uvoz in izvoz pa narasla

Mlekarne so proizvedle okrog 2.700 ton masla in namazov (za 5,5 % manj kot v 2020). Teh mlečnih izdelkov sicer še vedno proizvedemo v Sloveniji več, kot jih uvozimo, vendar se tudi uvoz v zadnjih letih povečuje. V 2021 smo uvozili skoraj 2.500 ton masla in namazov oziroma 4,8 % več kot leto prej. Izvoz masla in namazov se je povečal za skoraj 64 %, kljub temu pa z okrog 250 tonami ostaja majhen. 

Drugi mlečni izdelki: proizvodnja za skoraj 26 % večja

Večji kot v 2020 sta bili tako proizvodnja mleka v prahu (za več kot 40 %) kot tudi proizvodnja preostalih mlečnih izdelkov (za skoraj 25 %).

Vrednosti uvoza in izvoza mleka in mlečnih izdelkov prav tako višji

Skupno smo vrednostno uvozili za skoraj 187 milijonov EUR mleka in mlečnih izdelkov oziroma za 7,7 % več kot v 2020. Izvozili pa smo za skoraj 190 milijonov EUR mleka in mlečnih izdelkov oziroma za 8 % več. Glavni slovenski izvozni izdelek je bilo tudi v 2021 polnomastno mleko v zbirni embalaži; izvozili smo ga za več kot 89 milijonov EUR. Glavni uvozni mlečni izdelek pa so bili kot že v prejšnjih letih siri, uvozili smo jih za skoraj 113 milijonov EUR oz. za skoraj 9 milijonov EUR več kot leto prej.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Proizvodnja konzumnega mleka, Slovenija
Proizvodnja konzumnega mleka, Slovenija
Proizvodnja, uvoz in izvoz sira
Proizvodnja, uvoz in izvoz sira
Proizvodnja, uvoz in izvoz masla in mlečnih namazov
Proizvodnja, uvoz in izvoz masla in mlečnih namazov
Proizvodnja mlečnih izdelkov, Slovenija
ProizvodnjaMaščobeBeljakovineProizvodnjaMaščobeBeljakovine
20212021
2020
tone%stopnja rasti (%)
Konzumno mleko160.6593,303,491,74,42,3
Smetana11.98326,422,680,53,60,4
Fermentirani mlečni izdelki 45.9363,063,47-0,6-2,90,3
Sir 15.71717,4219,03-0,5-2,0-2,7
Sirotka28.3800,222,584,322,279,2
Maslo in mlečni namazi2.70278,250,83-5,5-0,50,0
Drugi izdelki iz mleka1)6.1313,915,8325,9-18,55,6
1) zgoščeno mleko, mleko v prahu, trajni napitki, pinjenec, sladoled in mlečne sladice
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.