Temeljna obrestna mera, julij 2022

Obe temeljni obrestni meri sta se v juliju zvišali

Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2022 0,8-odstotna, letna temeljna obrestna mera 9,84-odstotna.

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več podatkov o temeljnih obrestnih merah v podatkovni bazi SiStat.

Mesečna in letna temeljna obrestna mera (TOM), Slovenija, julij 2022
Mesečna temeljna obrestna mera0,8 %
Letna temeljna obrestna mera9,84 %
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).
Mesečna temeljna obrestna mera za posamezen mesec se izračuna kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS, in sicer na eno decimalno mesto. Februarska mesečna temeljna obrestna mera je enaka januarski.
Letna temeljna obrestna mera za posamezen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.