Indeksi uvoznih cen, maj 2022

Cene uvoženih proizvodov za 1,8 % višje

Cene uvoženih proizvodov so bile v maju 2022 za 1,8 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 30,2 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini premog in lignit (za 8,6 %).

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Najvišji porast cen v skupini premog in lignit

Cene uvoženih proizvodov so bile maja za 1,8 % višje kot v aprilu, pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, zvišale za 1,8 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 1,9 %.
Cene energentov so bile višje za 4,2 %, surovin za 2,4 %, proizvodov za investicije za 1,5 % in proizvodov za široko porabo za 0,9 %. Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini premog in lignit (8,6 %).

Cene proizvodov znatno višje tudi na letni ravni

Od maja 2021 do maja 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 30,2 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 30,4 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 29,9 %.
Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 246,3 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin za 336,9 %. Izrazito so se podražili tudi proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 235,3 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
V 2022 
IV 2022
 V 2022 
XII 2021
V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
V 2022
  Ø 2015  
Skupaj101,8110,8130,2128,4140,26
Evrsko območje101,8111,2130,4128,5144,17
Zunaj evrsko območje101,9110,4129,9128,3135,42
Proizvodi po namenu porabe
Surovine102,4117,2133,0131,2150,54
Energenti104,2127,2286,9279,9354,55
Proizvodi za investicije101,5105,8111,3110,6116,61
Proizvodi za široko porabo100,9104,1106,9105,2105,70
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine90,9124,2346,3378,6384,36
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti102,0111,0120,3118,5128,83
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro99,280,8335,3356,4494,99
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.