Energetika, maj 2022

Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem maju

Proizvodnja električne energije se je maja v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, prav tako se je zmanjšala količina oskrbe z energenti. Prvič objavljamo podatke o mesečni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah.

  • 27. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.160 GWh in se je v primerjavi z aprilom povečala za 6 %, v primerjavi s prejšnjim majem pa zmanjšala za 15 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 49 % manjša, v termoelektrarnah za 22 % večja in v jedrski elektrarni prav tako za 22 % večja kot v prejšnjem maju.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 18 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 872 GWh, izvozili pa 912 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim majem sta bila uvoz za 51 % in izvoz za 17 % večja.

Prvič objavljeni podatki o mesečni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah

V podatkovni bazi SiStat prvič objavljamo porabo električne energije za gospodinjstva in poslovne subjekte po občinah na mesečni ravni, in sicer za prvih pet mesecev letošnjega leta. Gospodinjstva so v maju porabila 251 GWh električne energije, medtem ko je poraba poslovnih subjektov znašala 653 GWh. S porabo 358 GWh je močno prevladovala predelovalna dejavnost. Skupna poraba električne energije najmanjše slovenske občine Odranci je v maju znašala manj kot 0,5 % porabljene električne energije v Ljubljani.

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe pri vseh energentih, razen pri drugih naftnih proizvodih, črnemu premogu in antracitu in petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje je upadla. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 35 %, 10 %, oziroma za 6 %. Poleg tega so se zmanjšale količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 39 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 30 %, zemeljskim plinom za 27 %, dizelskim gorivom za 20 %, utekočinjenim naftnim plinom za 15 % in motornim bencinom za 6 %.

V primerjavi s prejšnjim majem pa so upadle količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 52 %, zemeljskim plinom za 21 %,  drugimi naftnimi proizvodi za 14 %, utekočinjenim naftnim plinom za 6 % in lignitom za 5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, maj 2022
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, maj 2022
Električna energija, Slovenija
V
2021
IV
2022
V
2022
V 2022
V 2021
V 2022
IV 2022
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.3671.0981.160-156
  od tega hidroelektrarne712300363-4921
  od tega termoelektrarne20727025222-7
  od tega jedrska elektrarna417496509223
Uvoz5787678725114
Izvoz7827319121725
Razpoložljiva električna energija1.1291.1041.093-3-1
Oskrba z energenti, Slovenija
V
2021
IV
2022
V
2022
V 2022
V 2021
V 2022
IV 2022
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)1.052455503-5210
Koks (t)1.8081.7981.86134
Rjavi premog in lignit (t)184.719288.269175.395-5-39
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)5.8896.5535.563-6-15
Motorni bencin, neosvinčen (t)29.61435.27833.17812-6
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)8271.4361.523846
Dizelsko gorivo (t)109.453151.944121.15311-20
Kurilno olje, ekstra lahko (t)8.66712.0378.401-3-30
Drugi naftni proizvodi (t)11.6917.40110.018-1435
Zemeljski plin (1.000 Sm3)66.90872.13452.712-21-27
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.