Prihodi in prenočitve turistov, maj 2022

V maju vrnitev turističnega obiska iz neevropskih držav

V petem mesecu letošnjega leta so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili 461.000 prihodov turistov in nekaj več kot 1,1 milijona njihovih prenočitev, kar predstavlja več kot trikratnik vrednosti iz istega obdobja prejšnjega leta. Povečalo se je število tujih turistov z drugih celin.

  • 24. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Skoraj 60 % vseh prenočitev ustvarili tuji turisti

Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj več kot 187.000 prihodih domačih turistov in skoraj 477.000 njihovih prenočitvah, kar je za 56 % več kot v maju turistično rekordnega leta 2019.
Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 274.000, ustvarili so nekaj manj kot 660.000 prenočitev oz. za 21 % manj kot v maju 2019. 

Največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije

Prenočitve tujih turistov so predstavljale 58 % vseh prenočitev, največ so jih ustvarili turisti iz Nemčije (114.200 ali 17 % vseh prenočitev tujih turistov). Sledili so jim turisti iz Avstrije (86.600 ali 13 %), Italije (43.500 ali 7 %), Srbije (5 %), Madžarske in Hrvaške (iz vsake po 4 %). 

Med tujimi turisti je bilo zaznati trend vračanja turistov s preostalih celin. Bistveno se je povečalo število turistov iz ZDA. V maju so ustvarili 27.200 prenočitev, kar je bila polovica vseh njihovih prenočitev od začetka januarja do konca maja. Prav tako se je povečalo število turistov iz skupine druge azijske države; ti so v maju ustvarili približno 40 % vseh njihovih prenočitev od začetka leta do konca maja. 

Četrtina prenočitev v gorskih občinah

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu največ turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (267.400 ali 24 % vseh prenočitev turistov). Sledile so zdraviliške občine (skoraj 251.600 ali 22 %), obmorske občine (skoraj 240.200 ali 21 %) in Ljubljana (171.400 ali 15 %). 

Medtem ko so domači turisti največkrat prenočili v občini Piran (približno 80.200 prenočitev), je bilo prenočitev tujih turistov največ v občini Ljubljana (skoraj 160.000).

Hoteli ostajajo najbolj priljubljen nastanitveni obrat

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 556.000 prenočitev ali skoraj polovico vseh prenočitev), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 % vseh prenočitev) ter kampi (11 % vseh prenočitev). 

V prvih petih mesecih leta 2022 več kot 4 milijone prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca maja je Slovenijo obiskalo bistveno več turistov kot v istem obdobju lani, tj. za 1,3 milijona več. Ustvarjenih je bilo za 3,4 milijone več prenočitev. Tako domači kot tuji turisti so v tem obdobju ustvarili po približno 2 milijona prenočitev. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija1)
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za maj 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
V 2022I–V 2022V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
V 2022I–V 2022V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj461.0301.537.932406,6778,21.136.5134.050.523358,0592,2
Domači187.339718.998235,5560,8476.8561.949.297222,3463,4
Tuji273.691818.934809,31.179,8659.6572.101.226640,6798,1
  iz Nemčije48.77192.306985,91.228,8114.231233.828875,7947,5
  iz Avstrije37.899103.297972,51.566,586.590244.188981,61.491,0
  iz Italije22.595102.221681,01.323,843.479202.052564,1959,0
  iz Srbije11.38546.862556,2989,929.650127.013389,3651,7
  iz Madžarske13.04852.927512,71.527,929.337137.518483,81.567,3
1) Podatki za maj 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
V 2022I–V 2022V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
V 2022I–V 2022V 2022
V 2021
I–V 2022
I–V 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj461.0301.537.932406,6778,21.136.5134.050.523358,0592,2
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine78.899333.334323,4815,9251.5611.055.260268,4500,9
  gorske občine118.192412.884551,8981,8267.4061.096.901552,2828,3
  obmorske občine91.456264.792311,7667,6240.185703.814309,8591,1
  Ljubljana76.903234.802675,8891,5171.447522.698583,7686,7
  mestne občine34.758120.630389,7658,980.318297.138318,4473,1
  druge občine60.822171.490339,3564,0125.596374.712290,8452,2
Nastanitveni obrati
  hoteli229.642837.349471,9880,5555.9072.128.319364,4581,2
  zasebne sobe, apartmaji, hiše83.673292.850327,9644,3218.431831.856324,8586,1
  kampi  53.141106.545394,7705,0129.872270.521394,8716,7
  mladinski hoteli18.74952.421499,4837,041.159132.014452,4655,4
  počitniški domovi12.55743.152359,7892,131.704126.364463,41.063,8
1) Podatki za maj 2022 so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Končni podatki o nastanitveni statistiki za maj bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. julija 2022.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Vrednosti indeksov prihodov in prenočitev turistov za maj 2022 so neobičajno visoke, ker je bilo število prihodov in prenočitev turistov v maju 2021 zelo majhno.

Za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v nastanitvenih zmogljivostih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – UPB in 54/21) ne velja obveznost plačila turistične takse (in posledično tudi ne plačila promocijske takse) na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), zato prenočitve teh oseb niso del nastanitvene statistike.

V letu 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.