Turistična potovanja domačega prebivalstva, 1. četrtletje 2022

Domači turist v tujini in doma v povprečju potrošil 94 EUR na dan

V izbranem obdobju je na vsaj eno zasebno potovanje odšlo 22 % prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. Skupno je bilo število ustvarjenih potovanj za več kot 50 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta. Več zasebnih potovanj je bilo ustvarjenih v Sloveniji. 

  • 23. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Malo manj kot milijon turističnih potovanj 

V mesecih januarju, februarju in marcu 2022 so prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več opravili okoli 976.000 vseh potovanj. Vsaj enega zasebnega potovanja se je udeležilo okoli 377.000 (22 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, kar je bilo za 14 odstotnih točk več kot v istem obdobju leta 2021 in za 7 odstotnih točk več kot v letu 2020. Vseh zasebnih potovanj, ki so jih prebivalci Slovenije opravili v tem obdobju, je bilo okoli 866.000. 68 % teh potovanj je bilo opravljenih znotraj Slovenije, 32 % pa v tujini. 

Prebivalci Slovenije so na vseh potovanjih v izbranem obdobju ustvarili okoli 3.113.000 vseh prenočitev. Posamezno zasebno potovanje v Sloveniji je trajalo približno 2,5 prenočitve, v tujini pa 4,3 prenočitve. Pri 35 % zasebnih potovanj so turisti prenočevali pri sorodnikih in prijateljih, pri 28 % pa v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih. 

Izdatki domačega turista v Sloveniji so glede na isto obdobje v letu 2021 večji

Udeleženci zasebnih potovanj so za vse izdatke namenili v povprečju 87 EUR na osebo na dan. Tisti, ki so potovali zasebno po Sloveniji, so porabili okoli 82 EUR na osebo na dan, tisti, ki so potovali zasebno po tujini, pa 94 EUR na osebo na dan. 

Več poslovnih potovanj opravljenih v tujini

Vsaj enega poslovnega potovanja se je v 1. četrtletju 2022 udeležilo 73.000 (4 %) prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, kar je bilo za 2 odstotni točki več kot v istem obdobju leta 2021. Vseh poslovnih potovanj, ki so jih prebivalci Slovenije opravili v tem obdobju, je bilo okoli 110.000. 

Povprečna dnevna poraba na poslovnih potovanjih je znašala okoli 136 EUR na osebo in obsegala povprečno 4 prenočitve (v Sloveniji 1,8, v tujini 6 prenočitev).

20 % prebivalcem Slovenije za potovanje primanjkuje prostega časa

Eden od štirih prebivalcev Slovenije, ki v izbranem obdobju ni zasebno potoval, je kot najpomembnejši razlog za neodhod na potovanje navedel pomanjkanje prostega časa, petina (20 %) je navedla finančne razloge, 16 % pa je kot razlog navedlo pandemijo covida-19. 


Podrobni podatki za 1. četrtletje 2022 so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.

Zaradi nepredvidenih težav pri obdelavi podatkov letni podatki v podatkovni bazi SiStat niso bili objavljeni. Če smo vam s tem povzročili nevšečnosti, se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Delež prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, po glavnem razlogu za neodhod na zasebno potovanje, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Delež prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, po glavnem razlogu za neodhod na zasebno potovanje, Slovenija, 1. četrtletje 2022
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.