Indeksi cen življenjskih potrebščin, junij 2022

Cene življenjskih potrebščin še naprej rastejo: na letni ravni za 10,4 %, na polletni za 8,2 %, na mesečni za 2,7 %

K visoki letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije, mesečno inflacijo pa so zvišali dražja elektrika, počitniški paketi in hrana.

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna stopnja inflacije visoka

Življenjske potrebščine so se v enem letu podražile za 10,4 %. Cene blaga so bile v povprečju višje za 13,1 %, cene storitev pa za 5,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 16,5 %, trajno blago za 10,5 % in poltrajno blago za 2,9 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv (2,1 odstotne točke): plin se je podražil za 49,4 %, toplotna energija za 43,6 % in električna energija za 29,4 %. Sledile so višje cene naftnih derivatov in 12,8-odstotna podražitev hrane; vsaka izmed teh dveh skupin je inflacijo dvignila za 1,9 odstotne točke. Cene tekočega goriva so se zvišale za 54,6 %, goriv in maziv za osebna vozila pa za 34,5 %. Med hrano so izstopale podražitve kruha in izdelkov iz žit (za 16,2 %) ter mesa (za 12,9 %).

Cenejše kot pred letom dni so bile storitve iz skupine komunikacije (za 5,3 %) in so letno raven inflacije ublažile za 0,2 odstotne točke.

Gibanje cen v prvi polovici leta

Cene življenjskih potrebščin so se v prvi polovici leta zvišale za 8,2 % (v istem obdobju prejšnjega leta je bilo zvišanje 2,8-odstotno).

Najbolj so se dvignile cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 16,9 %). Sledile so višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 10,5 %), prevoza (za 10,1 %) ter rekreacije in kulture (za 9,5 %).

V prvi polovici leta so se znižale le cene v skupini komunikacije (v povprečju za 1,4 %).

Mesečna inflacija 2,7 %

Veljati je prenehala večina ukrepov za omilitev posledic visokih cen energentov, zato so se pričakovano najbolj zvišale cene električne energije (za 53,9 %); njihov prispevek k mesečni inflaciji je bil 1,6 odstotne točke. Za 0,4 odstotne točke so inflacijo zvišali dražji počitniški paketi (za 10,4 %), za 0,3 odstotne točke višje cene hrane (za 1,6 %), za po 0,1 odstotne točke pri vsaki skupini pa še tekoča goriva (za 9,7 %), novi avtomobili (za 2,1 %), gospodinjsko pohištvo (za 2,4 %), druge storitve v zvezi z osebnimi avtomobili (za 3,9 %), restavracije in hoteli (za 1 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 0,9 %).

Mesečno inflacijo se nekoliko ublažile (po 0,1 odstotne točke vsaka skupina) nižje cene oblačil in obutve (za 1 %) ter dizelskega goriva (za 2,5 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,8-odstotna (v prejšnjem juniju 1,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2,3-odstotna (prejšnji mesec 2-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 13,4 %, cene storitev pa za 5,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 17,2 %, trajno blago za 9,1 % in poltrajno blago za 3,6 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU maja 2022 8,1-odstotna (mesec prej 7,4 %) in v državah članicah EU 8,8-odstotna (mesec prej 8,1-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (5,8-odstotna), najvišja v Estoniji (20,1-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 8,7 %.


Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VI 2022
VI 2021
VI 2022
V 2022 
VI 2022 
XII 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022
Ø 2015 
Skupaj110,4102,7108,2107,3118,27
01 Hrana in brezalkoholne pijače112,5101,6110,5108,4125,28
02 Alkoholne pijače in tobak105,3100,5104,0103,9116,16
03 Oblačila in obutev102,099,0100,7103,1105,41
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo123,9112,4116,9111,0140,16
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,3101,5107,7109,3115,95
06 Zdravstvo103,2100,5101,9103,6110,77
07 Prevoz117,2101,1110,1114,7114,37
08 Komunikacije94,7101,098,695,6100,47
09 Rekreacija in kultura105,7103,7109,5105,0110,06
10 Izobraževanje100,4100,2100,2100,4113,39
11 Restavracije in hoteli109,5101,0107,1108,1124,69
12 Raznovrstno blago in storitve103,1100,9105,1101,7113,53
  Blago113,1103,1109,2108,9118,64
  Storitve105,3102,0106,3104,1117,65
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VI 2022
VI 2021
VI 2022
V 2022 
VI 2022 
XII 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 20221)
Ø 2015 
Skupaj10,82,38,07,7118,61
01 Hrana in brezalkoholne pijače12,21,610,48,3124,49
02 Alkoholne pijače in tobak5,30,53,83,9116,14
03 Oblačila in obutev2,5-0,9-0,13,3103,37
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo25,813,318,711,6142,18
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,71,26,78,3112,83
06 Zdravstvo5,00,93,75,2113,44
07 Prevoz18,80,611,116,4117,32
08 Komunikacije-4,61,30,6-4,3101,69
09 Rekreacija in kultura3,91,04,63,9108,16
10 Izobraževanje0,40,10,10,4112,04
11 Restavracije in hoteli10,31,17,68,4126,53
12 Raznovrstno blago in storitve3,81,13,62,1113,76
  Blago13,42,89,39,3117,95
  Storitve5,81,25,24,4118,49
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.