Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, maj 2022

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih še vedno rastejo

V maju so bile cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje na mesečni (za 2,6 %) in letni ravni (za 22,5 %). Najbolj so se dvignile cene v oskrbi z električno energijo.

  • 21. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Mesečna rast cen industrijskih proizvodov se je upočasnila

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so porasle za 2,6 %, kar je nekoliko manj kot v aprilu. Cene za prodajo na domačem trgu so bile višje za 3,1 %, za prodajo na tujih trgih pa za 2,1 %. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih držav v evrskem območju zvišale za 2,5 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 1,3 %. 

Cene energentov so se dvignile za 9,2 %, surovin za 2,5 %, proizvodov za široko porabo za 1,8 % in proizvodov za investicije za 1,7 %.

Cene so se najbolj zvišale v oskrbi z električno energijo (za 11,8 %). Sledile so cene v proizvodnji kovin (za 5,0 %), obdelavi in predelavi lesa ter pri izdelkih iz lesa (za 4,4 %) in proizvodnji živil (za 3,2 %). Najbolj so se znižale cene v proizvodnji oblačil (za 3,1 %), sledile so pocenitve v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 1,9 %).

Cene na letni ravni višje za več kot petino


Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile za 22,5 % višje kot pred letom dni. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 25,7 %, za prodajo na tujih trgih pa za 19,3 %, in sicer na trgih držav v evrskem območju za 21,6 % ter na trgih držav zunaj evrskega območja za 14,7 %. 

Cene energentov so se dvignile za 74,6 %, surovin za 28,5 %, proizvodov za investicije za 12,8 % in proizvodov za široko porabo za 10,4 %.

Najbolj so porasle cene v oskrbi z električno energijo (za 99,2 %). Sledile so cene v proizvodnji kovin (za 56,9 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 43,5 %) in obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 38,5 %). Cene so se znižale v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %) ter proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 0,5 %).
 
Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2022 
III 2022
IV 2022 
XII 2021
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
IV 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj102,6114,1122,5117,9130,51
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine102,5116,4128,5124,0138,48
Energenti109,2158,2174,6151,8194,73
Proizvodi za investicije101,7106,9112,8111,0118,37
Proizvodi za široko porabo101,8106,7110,4107,2115,24
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,8108,7112,4109,7121,36
C Predelovalne dejavnosti102,1111,6119,9116,3127,26
D Oskrba z električno energijo111,8182,9199,2165,0222,43
E Oskrba z vodo100,0103,7104,1103,8121,05
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
IV 2022 
III 2022
IV 2022 
XII 2021
IV 2022
IV 2021
I–IV 2022
I–IV 2021
IV 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu103,1117,3125,7120,2136,32
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu102,1110,8119,3115,7124,80
  evrsko območje102,5112,4121,6117,2127,06
  zunajevrsko območje101,3108,0114,7112,7120,38
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.