Umrli, 2021

Prvič po 2008 umrlo več moških kot žensk

V 2021 je umrlo za 3 % manj prebivalcev Slovenije kot leto prej. Umrli moški so bili stari povprečno 74,6 leta, umrle ženske 82,2 leta. Deček, rojen lani v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 77,63 leta, deklica pa 83,69 leta.

  • 23. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Umrlo manj prebivalcev kot leto prej

Lani je umrlo 23.261 prebivalcev Slovenije. To je bilo 3 % manj kot v letu 2020, toda 13 % več kot v letu 2019. Na ravni Slovenije je umrlo 11 na 1.000 prebivalcev, na ravni statističnih regij pa največ v pomurski (13,6) in najmanj v osrednjeslovenski regiji (9,3).

Med umrlimi je bilo 11.841 moških in 11.420 žensk. Prvič po letu 2008 je umrlo več moških kot žensk.

Povprečna starost umrlih skoraj eno leto nižja kot leto prej

Povprečna starost umrlih je v letu 2021 znašala 78,3 leta in je bila za 0,2 leta višja kot v letu 2019 ter skoraj eno leto nižja od povprečne starosti umrlih v letu 2020. Takrat je umrljivost močno zaznamovala epidemija covida-19. Povprečna starost v 2021 umrlih moških je bila 74,6 leta, žensk pa 82,2 leta.

Največ umrlih v januarju

Na dan je umrlo v povprečju 64 prebivalcev. Največ jih je umrlo januarja (2.642 ali povprečno 85 na dan). Najizraziteje so izstopali prvi trije tedni tega meseca, dan z največjim številom umrlih pa je bil 17. januar, ko je umrlo 113 prebivalcev. V 2021 so bili dnevi, v katerem je umrlo 100 ali več prebivalcev, štirje (leto prej je bilo takšnih dni 38).

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je bila 15-odstotna. To pomeni, da je v 2021 umrlo 3.040 oz. za 15 % več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019.

Prezgodnja umrljivost se še naprej znižuje

Prezgodnja umrljivost prebivalcev, ki izraža delež mlajših od 65 let med umrlimi v posameznem letu, je bila prav tako 15-odstotna. Med moškimi je ta delež višji, v 2021 je bil 20,7-odstoten, med ženskami pa 9,1-odstoten, a se pri obeh spolih znižuje. Pred desetimi leti (v letu 2011) je med moškimi znašal 29,4 %, med ženskami pa 12,7 %.

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu pri dečkih nekoliko krajše, pri deklicah daljše

Dečki, ki so se v 2021 rodili v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali starost 77,63 leta, kar je za 0,2 leta manj od dečkov, rojenih v letu pred tem. V 2021 rojene deklice pa lahko pričakujejo, da bodo dočakale 83,69 leta ali 0,3 leta več kot deklice, rojene leto prej.

Stopnja umrljivosti dojenčkov nizka

Med umrlimi je bilo 35 dojenčkov (22 dečkov in 13 deklic) ali 1,8 na 1.000 živorojenih. Stopnja umrljivosti dojenčkov se v Sloveniji znižuje. V letih po 2. svetovni vojni je umrlo tudi po več kot 50 dojenčkov na 1.000 živorojenih, v zadnjih 15 letih pa je umrljivost padla pod tri umrle dojenčke na 1.000 živorojenih.

Naravni prirast drugi najnižji po letu 1945

Naravni prirast je v Sloveniji vsako leto od 2017 naprej negativen, saj vsako leto umre več prebivalcev, kot se jih rodi. Naravni prirast je bil v 2021 pozitiven samo v dveh poletnih mesecih. Na letni ravni je znašal –4.277 prebivalcev oz. –2,0 na 1.000 prebivalcev.

Tabele z najnovejšimi podatki o umrlih in naravnem gibanju prebivalstva so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih, Slovenija
Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih, Slovenija
Umrli, Slovenija
20202021
Skupaj24.01623.261
  moški11.73311.841
  ženske12.28311.420
Umrli dojenčki4135
Umrli na 1.000 prebivalcev11,411,0
Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih2,21,8
Povprečna starost umrlih
  moški75,374,6
  ženske82,982,2
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu
  moški77,8177,63
  ženske83,3983,69
Naravni prirast, Slovenija
20202021
Živorojeni18.76718.984
Umrli24.01623.261
Naravni prirast –5.249 –4.277
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev –2,5 –2,0
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.