Cestni potniški prevoz, 2021

V medkrajevnem linijskem prevozu prepeljanih več potnikov kot leto prej

Z avtobusi v mestnem in v mednarodnem prometu je bilo leta 2021 prepeljanih manj potnikov kot v letu pred tem, medtem ko se je v medkrajevnem prometu število potnikov povečalo.

  • 21. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V mestnem javnem linijskem prevozu prepeljanih manj potnikov

V mestnem javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih 24 milijonov potnikov ali za 4 % manj kot v letu 2020. Prevoz je potekal na 157 mestnih linijah s skupno razdaljo 1.925 km v eni smeri. Porabljenih je bilo 4,7 milijonov litrov dizelskega goriva, 2,722 ton stisnjenega zemeljskega plina in 6.944 kilovatnih ur z električnimi avtobusi.

Precej več potnikov v medkrajevnem javnem linijskem prevozu

Avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 15 milijonov potnikov ali za 13 % več kot v letu 2020. Ta prevoz je v 2021 potekal na 1.904 linijah s skupno razdaljo 72.288 km v eni smeri. 
Avtobusi so prevozili skupno skoraj 49 milijonov km in za to porabili približno 14,4 milijonov litrov dizelskega goriva.

Precej manj potnikov v mednarodnem javnem linijskem prevozu

Avtobusi v mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 26.000 potnikov ali za 43 % manj kot v 2020. Vozili so na 19 mednarodnih linijah (nekatere od teh so bile sezonske) s skupno razdaljo 1.505 km v eni smeri. Skupno so prevozili 304.000 kilometrov. Pri tem so porabili okoli 42.000 litrov dizelskega goriva.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Cestni javni linijski prevoz potnikov po vrstah prevoza, Slovenija, 2021
Mestni prevozMedkrajevni prevozMednarodni prevoz
Potniki (1.000)24.25014.87026
Potniški kilometri (1.000)1)2)248.2583.735
Linije 1571.90419
Dolžina linij v eno smer (km)1.92572.2881.505
Vožnje na linijah v eno smer (1.000)8121.2388
Porabljeno gorivo – dizelsko gorivo (1.000 l)4.72114.40642
Porabljeno gorivo – stisnjen zemeljski plin (t)2.722--
Porabljeno gorivo – elektrika (kWh)6.944--
… ni podatka
- ni pojava ali izračun ni smiseln
1) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
2) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.