Tuji turisti in njihova potrošnja, december 2021–januar 2022

Za več kot tri četrtine tujih turistov, nastanjenih v hotelih, je bil znesek izdatkov pričakovan

Tuji turisti, ki so pozimi, decembra 2021 ali januarja 2022, bivali v hotelih, so za nastanitev, hrano in pijačo, prevoz po Sloveniji, nakupe, prostočasne dejavnosti in storitve povprečno porabili 185 EUR na dan. Za 77 % so bili izdatki v mejah pričakovanega.

  • 22. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Večina Slovenijo obiskala zasebno, vsak sedmi poslovno 

Hoteli so poročali o skupno skoraj 111.000 prihodih tujih turistov v decembru 2021 in januarju 2022 (kar je predstavljalo 41 % vseh prihodov turistov v hotele). 81 % jih je Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, 14 % pa iz poslovnih. 

Največ tujih turistov, ki so se za obisk odločili iz zasebnih razlogov, je v Sloveniji preživljalo počitnice (43 %). V zimski sezoni se je nekoliko povečal delež tujih turistov, ki so državo obiskali zaradi rekreacije – teh je bilo 22 %.

Nastanitev v hotelu so si večinoma rezervirali sami

45 % tujih turistov si je nastanitev rezerviralo prek enega izmed spletnih rezervacijskih sistemov, 34 % pa se je za rezervacijo dogovorilo neposredno s hotelom. 4 % si je nastanitev uredilo prek potovalne agencije, pri 8 % pa so za to poskrbeli drugi (npr. šola, delodajalec, klub, sindikat). 9 % tujih turistov je pripotovalo v Slovenijo brez kakršne koli vnaprejšnje rezervacije nastanitve. 

Večinoma prišli v dvoje ali z družino z otroki 

Največ turistov je k nam prišlo skupaj s partnerjem oz. zakoncem, 42 %. 22 % jih je Slovenijo obiskalo z družino z otroki, 19 % jih je pripotovalo samih, 11 % pa jih je prišlo v družbi prijateljev. 

Pri 6 od 10 tujih turistov epidemične razmere vplivale na odločitev za obisk Slovenije

60 % tujih turistov, ki so bili nastanjeni v hotelih, je dejalo, da so razmere, povezane z epidemijo covida-19, vplivale na njihovo odločitev o obisku Slovenije. Med temi (možnih je bilo več odgovorov) jih je 77 % našo državo izbralo, ker se jim je z vidika covida-19 zdela varna, 46 % jih je navedlo, da je Slovenija blizu njihovega doma in bi se ob spremenjenih epidemičnih razmerah lahko hitro vrnili domov, 38 % pa, da nastanitveni obrat poznajo in se v njem počutijo varne. 

Za skoraj dve tretjini tujih turistov, ki so prišli zasebno, to ni bil prvi obisk

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, je bilo nekaj več kot tretjina takih, ki so bili prvič v državi, dve tretjini pa takih, ki so bili prvič v kraju anketiranja. Delež tujih turistov, ki so že kdaj obiskali kraj anketiranja, je bil najvišji v obmorskih in gorskih občinah (98 % oz. 45 %), najnižji pa v Ljubljani (le 20 %).

Tuji turist, nastanjen v hotelu v obmorskih občinah, porabil povprečno precej manj kot tisti v mestnih in drugih občinah

Tuji turisti so za nastanitev v Sloveniji, hrano in pijačo, prevoze po državi, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe porabili povprečno 185 evrov na osebo na dan. Največ so v povprečju porabili turisti, nastanjeni v hotelih v mestnih in drugih občinah (231 evrov na dan), najmanj pa tuji hotelski turisti v obmorskih občinah (117 evrov na dan). 

44 % dnevnih izdatkov so namenili za nastanitev, 23 % za hrano in pijačo, 9 % za nakupe, preostalo pa za prevoze po Sloveniji, igre na srečo, prostočasne in druge dejavnosti. 

Za 77 % tujih turistov so bili izdatki v mejah pričakovanega, za 19 % višji od pričakovanih, preostali pa so bili mnenja, da so bili izdatki nižji od pričakovanih.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat

V podatkovni bazi SiStat so objavljeni popravljeni podatki o mnenju o višini izdatkov tujih turistov. Zaradi tehnične napake so bili namreč podatki pri kategorijah višji od pričakovanih in pričakovani med seboj zamenjani. Posledično je bil tudi v objavi Tuji turisti in njihova potrošnja, september-oktober 2021 ta podatek napačno komentiran. Napačne podatke v omenjeni objavi smo zamenjali s popravljenimi. Če smo vam s tem povzročili nevšečnosti, se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
Struktura povprečne dnevne porabe tujih turistov, nastanjenih v hotelih, Slovenija, december 2021–januar 2022 – začasni podatki
Struktura povprečne dnevne porabe tujih turistov, nastanjenih v hotelih, Slovenija, december 2021–januar 2022 – začasni podatki
1) V lokalih, restavracijah in trgovinah.
2) Zdravstvene, izobraževalne, osebne in druge storitve.
Tuji turisti in njihovi povprečni izdatki na dan po državah prebivališča, Slovenija, december 2021–januar 2022 – začasni podatki
Država
prebivališča
– SKUPAJ
AvstrijaItalijaNemčijaDruge
evropske
države
Neevropske
države
Število tujih turistov1)110.56313.01518.3935.18268.3065.666
Povprečni izdatki na dan (EUR)185191187M198M183189
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Tuji turisti in njihovi povprečni izdatki na dan po vrstah občin, Slovenija, december 2021–januar 2022 – začasni podatki
Vrste
turističnih
občin – SKUPAJ
Zdraviliške
občine
Gorske
občine
Obmorske
občine
LjubljanaMestne
in druge
občine
Število tujih turistov110.56320.82124.0248.71030.71626.292
Povprečni izdatki
na dan (EUR)
185214144117176231
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.